מלחמת העצמאות

מאת אדם אליעזרוב

המלחמה

המלחמה הראשונה בין ישראל ובין מדינות ערב, שהחלה בערב הקמת המדינה ונמשכה עד ינואר 1949 , פרצה על רקע דחיית מדינות ערב והוועד הערבי (הפלסטיני) העליון את תוכנית החלוקה של ארגון האומות המאוחדות . ב-29 בנובמבר 1947 עד 31 במרס 1948 אלימות מהצד הערבי פרצה יום לאחר קבלת החלטה 181. בארץ היו כ-100,000 חיילים בריטים, וכוחם עלה בהרבה על זה של שני הצדדים הלוחמים, אולם המדיניות הבריטית הייתה שלא להתערב בלוחמה אלא כדי לשמור על ביטחון הכוחות והמתקנים הבריטיים. בתקופה זו נכללו בפעילות הצבאית הערבית צליפות והטלת פצצות לעבר התחבורה היהודית לאורך הכבישים המרכזיים ולעבר שכונות יהודיות מבודדות בערים מעורבות וביישובים מרוחקים. עם פרוץ המלחמה מנתה האוכלוסייה היהודית בארץ-ישראל כ-600,000 נפש.
מלחמת העצמאות 1948

הכרזת המדינה באו"ם


ב-29 בנובמבר 1947 כשנתיים לאחר שהעם היהודי איבד ששה מיליונים מבניו בשואת אירופה וכאשר באירופה עדיין נותרו מאות אלפי פליטים יהודים אשר נעו אל הנמלים כדי להפליג לארץ ישראל מולדתם ההיסטורית ולאחר מאבק צבאי ומדיני קשה לממש את הזכות למדינה עצמאית החליטה עצרת האומות המאוחדות בהצבעתה שנערכה ב-29 בנובמבר 1947 על חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות יהודית ופלסטינית.

הגורמים

המלחמה פרצה בעקבות התנגדותם של ערביי ארץ ישראל ומדינות ערב להחלטת האומות המאוחדות להקמת מדינה יהודית בארץ ישראל.

המצב בארץ לפני המלחמה

המצב בארץ לפני המלחמה היה

שגרו בירושלים כ-100,000 תושבים יהודים ובערך 65,000 תושבים ערבים.

ירושלים היתה מוקפת ביישובים ערביים.


ההשלכות של המלחמה

בעקבות מלחמת העצמאות ישראל הרחיבה את גבולותיה. בנוסף רעיון הפיכתה של ירושלים לעיר בין לאומית נגנז והיא חולקה לשני ערים: מזרח ירושלים ירדני ומערה ישראלי. גם כתוצאה מהמלחמה הפכו מחצית מערביי א"י לפליטים

מבצע נחשון

מבצע נחשון

ב3 - 15 באפריל 1948 התחיל מבצע נחשון אשר מטרתו היתה לפרוץ את הדרך לירושלים.

המבצע נקרא על שם: "נחשון בן עמינדב", שלפי האגדה‏ קפץ ראשון לים סוף.מיד לאחר פריצת הדרך, יצאה שיירה של 60 מכוניות מחולדה לירושלים. בסיומו של המבצע ב־15 באפריל, דווח מעברן הבטוח של 4 שיירות לעיר הנצורה, אך מיד עם תומו הדרך לירושלים נחסמה שוב.

מיד לאחר פריצת הדרך, יצאה שיירה של 60 מכוניות מחולדה לירושלים. בסיומו של המבצע ב־15 באפריל, דווח מעברן הבטוח של 4 שיירות לעיר הנצורה, אך מיד עם תומו הדרך לירושלים נחסמה שוב.ה היה המבצע ההתקפי הגדול ביותר עד אז, והשתתפה בו חטיבה שלמה - כוח לא מקובל בעת ההיא. ואכן, הדרך לירושלים נפרצה, ולעיר הועלו שיירות גדולות ובהן תגבורות, מזון, ציוד, נשק ותחמושת. מבצע נחשון סימן את המהפך בתפישה האסטרטגית של ההגנה - נטילת היוזמה והנחתת מהלומות על האויב הערבי.