ME, MYSELF and ICT

visie & mening van Nicky Manders op ICT

The situation

op dit moment is ICT bijna niet aanwezig in het onderwijs. Er wordt vooral gebruik gemaakt van het digibord, dit voor een PowerPoint, Activebord en filmpjes. In mijn klas staan drie computers met software van methodes om aan te werken. En er is een speciale ICT les. Hetgeen wat ik nu beschrijf zie ik op bijna elke school terug.
Veel leerkrachten geven aan weinig ervaring met ICT te hebben en laten het over aan de nieuwe generatie leerkrachten. Ik persoonlijk ben ook geen geboren ICT'er, en ik volg nogal snel mijn mentor. Hierdoor zul je in mijn lessen ook weinig ICT terug zien.

Ook levert het veel irritaties op als het niet goed gaat of als er een programma vastloopt. Wanneer dit gebeurd wordt er geen moeite mee voor gedaan en als snel gezegd dat het niet goed is en dat het vroeger beter was.

Toekomst ideaal

Zoals als ik al vertelde zie je ook in mijn gedrag net zoals bij velen dat ict bijna niet terugkomt. Maar ik ben er van overtuigd dat dit wel van toegevoegde waarde is.
Je moet naar mijn idee beginnen bij je gedrag aan te passen. Zorg dat je weet hoe je ICT kunt inzetten en hoe het werkt, ook dan kun je het koppelen met jouw normen en waarden en jouw visie op het onderwijs.

Persoonlijk vind ik dat je als leerkracht mee moet gaan met de ontwikkeling in de maatschappij. alles gaat via de ICT en media, hier moet je kinderen dan ook bewust maken. Ik moet me nog verdiepen op de manier waarop dat ik dit kan doen.

KIJK MIJ EENS

Dus........

Hier kan ik dus uit concluderen dat ik het van belang vind dat iedere leerkracht zich verdiept in ICT en media. Je maakt een leerling klaar voor de maatschappij en dit is een deel dat voortaan erg groots is in de maatschappij. Om de juiste draai hier in te vinden moet je eerst zelf inzien wat je kunt en wat er op dit gebied mogelijk is. Oftewel je past eerst je gedrag aan.