ידיעות כנען

מות משה

משה, היה גדול הנביאים שקמו לעמינו, המנהיג הראשון שהפך אותנו לעם, שחרר אותנו מעבדות במצרים, נתן לנו את התורה במעמד הר סיני והוביל אותנו במסע מארץ מצרים לארץ כנען שנמשך 40 שנה.

על משה נגזר לא להיכנס לארץ כנען בגלל שתי סיבות :

סיפור מי המריבה-

משה לא זכה להיכנס לארץ ישראל בגלל החטא שחטא במי המריבה. במדבר צין העם התחיל להתמרמר ולטעון שאין להם מים לשתות.

משה ואהרון הביאו את המצב בפני האל והוא בתגובה צייד את משה במטה וצווה עליו לנגד עיני כל בני ישראל לדבר אל הסלע ולהורות לו להוציא מים.

משה במקום לדבר אל הסלע הרים את ידו והכה בו שתי מכות.

פרשת המרגלים -

משה לא התנגד בדיבור נגד המרגלים החוטאים

בשל סיבות אלו משה לא נכנס לארץ המובטחת..

מקום קבורתו של משה לא ידוע מכיוון שהאל רצה שאנו (העם) לא יתעסק בתקופת משה אלא בתקופת הנהגתו של המנהיג החדש .בנוסף רצה האל לפנות מקום למנהיג החי יהושע ולאפשר לו לתפקד מבלי להיות תחת הצל של המנהיג הקודם .


כאשר שמעתי שמשה עומד למות ולא להיכנס עימנו לארץ המובטחת ,הרגשתי שאין לנו מנהיג חזק יותר ושאין על מי לסמוך שיוביל אותנו מכיוון שאנחנו לא יודעים איך יהושע ינהיג אותנו יותר .

כתב:אריאל סלוצקי