Pesten

creatieve presentatie van een antipest product

Big image

Samen een tijdschrift maken

Samen een tijdschrift maken; eerstejaars studenten maken een tijdschrift over een anti pest product.

Iedereen krijgt één pagina die hij/zij moet vullen. Dit kan in gezamenlijkheid met andere studenten, als een thema of een hoofdstuk.

Een anti-pest krant

Gezamenlijk gaan we een tijdschrift schrijven over antipest producten.

(LWP Pedagogisch Handelen 1- opdracht3)


Per klas of groep worden gemiddeld 1 tot 3 kinderen gepest. Pesten komt voor op alle leeftijden, van de basisschool tot het hoger beroepsonderwijs. Het is een probleem van zowel jongens als meisjes. Ze zijn zowel dader als slachtoffer. Niet alleen op Landstede, maar ook in je werkveld krijg je onherroepelijk te maken met pesten.


De studenten gaan in de rol als pedagogisch medewerker / onderwijsassistent een bijdrage leveren aan verbetering van het groepsklimaat. Door een van de onderstaande opdrachten uit te werken verdiepen zij zich in manieren om het groepsklimaat te beïnvloeden.

De studenten kiezen uit de volgende opdrachten :

een anti pest krant maken met informatie/interviews/ puzzels etc

een antipest video maken. Deze film moet je kunnen laten zien aan je doelgroep. De video geeft informatie en voorbeelden over pesten. Met een schriftelijk onderbouwing en verdieping.

Drie spelactiviteiten bedenken die de groepsvorming kunnen stimuleren. Dezeuitwerken en beschrijven.

De opdrachten komen in het tijdschrift te staan. Digitaal materiaal zoals Video worden dmv een QR-code doorgelinkt naar youtube. (Dit kan ook met een digitale presentatie, online)

Big image

Een eerste opzet heb ik al gemaakt,

http://jil.st/LWP-Pedagogisch-Handelen01

Aanmelden

Loading form...