Refleksioon

analüüsiv tagasivaade

Milleks?

Vigadest õppimine saab toimuda vaid siis, kui ollakse aru saanud, milles viga seisnes. Selleks ongi refleksioon, mille kasutamiseks on palju erinevaid meetodeid.
Siin üks näide:

... ja lõpuks... Tähenduse loomine

Siin pannakse puzzle kokku ehk fraseeritakse mida õpiti.