Mäng "Kevadekuulutajad"

Autor: Sandra Tamm

Mängu eesmärk

Mängu eesmärk on tundma õppida erinevaid taimi ja linde, mis on välja toodud kevadekuulutajate projektis "Tere, Kevad! 2015".

Mängu ülesehitus

Tegutsejad:
 • Mängijate arv: 1-20 (võib mängida ka rühmadena interaktiivsel tahvlil)
 • Rollid: linnud, taimed

Ressursid:
 • Liikumist võimaldav ruum (veebikeskkond)
 • Aeg on piiramata ning sõltuvalt debriifingu pikkusest võib see olla orienteeruvalt 15-20 minutit
 • Reeglid rangelt piiritletud ning neid mängu käigus muuta ei saa
 • Kõikidel mängijatel on täpselt sama informatsioon mängu kohta

Mängus kasutatud e-õppevahendid

Debriifing

Rühmakaaslaste kokkuvõtted:

 • Mäng täitis mängijate arvates oma eesmärgi ning kinnistas teadmisi erinevatest loomadest ja lindudest.
 • Mängul oli seos päriseluga, see on kinnistavaks tegevuseks looduse tundmisel.
 • Mängus esines mõningaid tehnilisi viperusi: segadusttektiav keskmine kast, õigete kastide värvumine roheliseks.
 • E-keskkond oli mängimiseks sobiv.

Sihtrühm ja kontekst

 • Eelkooliiga (koolirühm), põhikool
 • Võimalik kasutada ka täiskasvanud mängijatega, sellega ei kaasne olulisi muudatusi mängu juhendaja jaoks
 • Mängu võiks edaspidi kasutada "Tere, Kevad! 2015" projektiga lõimituna.

Kokkuvõte

Mängu dekonstrueerimine ja läbiviimine oli väga vahva kogemus ning õpetas mind edaspidi mänge koostama ja e-õppevahendeid kasutama. Kaasõpilaste tähelepanekutest oli palju kasu mängu täiustamise protsessis. Samuti oli huvitav analüüsida erinevaid mänge ning lennukaid ideid, mida saab ka edaspidi õppetöös kasutada. Õppematerjalid olid abistavad ning vajalikud, toetasid õppeprotsessi. Ülesanded olid loovad ning avardasid mugavustsooni. Aitäh vahva kogemuse eest!
Big image