יסודות התרבות

יהלי מאייר

ידע

במסגרת הלימודים במקצוע יסודות התרבות למדנו על תרבות מהי?, טקסים, התחלות ואירועים מכוננים. בכל אחד מהנושאים צברתי מידע שלא היה ידוע לי לפני כן. בנושא טקסים למדתי על טקסי ההתבגרות של שבטים שונים בעולם, למדתי שהרבה מאוד דברים שאנחנו עושים בחיי היומיום נחשבים לטקסים. בנושא התחלות למדתי קודם כל איך לספר על התחלה של משהו ולמדתי שכדי להתחיל משהו, לפעמים אנחנו מתארגנים או מתכוננים להתחלה עצמה ולא ישר "קופצים" לתוכה. בנושא אירועים מכוננים למדתי כי אירוע אחד יכול להשפיע על המשך החיים שלנו, למדתי כי אירוע אחד יכול לשנות את כל העתיד שלי או את נקודת המבט שלי, ואחר כך אוכל להסתכל אחורה ולומר כי האירוע הזה הוא מה ששינה אותי. זה מדהים אותי בכל פעם מחדש שכל פעולה, משפט או מחשבה יכול להשפיע על העתיד שלנו.

החומר בשיעור מועבר בצורה מעניינת, הסרטונים, הטקסטים וכל כלי העזר שמשתמשים בהם במהלך השיעור יוצרים עניין ועוזרים בהבנת החומר. צורת העברת החומר בעזרת דוגמאות והתנסות "מגניבה" בעיני ומעוררת מחשבה ודמיון.

מיומנות

במהלך השנה חיזקתי את מיומנות הריכוז והקשב. כיוון שדברים הנלמדים הם מעניינים בפני עצמם, אך צורת העברת החומר היא מה שבאמת גורמת לך לרצות להקשיב.

חיזקתי גם כן את מיומנות הדיוק. למדתי כי צריך לעקוב במדויק אחר הוראות עבודה, לא להחסיר פרטים ולעבוד ביסודיות.

הרגל

ההרגלים אשר נמצאים ב"פוקוס" בשיעור ובעבודות הם "חשיבה מחוץ לקופסה", התעמקות בחומר ומילוי אחר הוראות. עבודות בהם צריך לחשוב "מחוץ לקופסה", כמו עבודת השמות שניתנה בתחילת שנה, זהו הרגל שאני אישית מאוד אוהבת. עבודות יצירתיות שצריך להפעיל את המחשבה מעניקות את יכולת ההבעה העצמית של כל אחד. התעמקות בחומר זהו הרגל שכל תלמיד צריך, הרצון והיכולת "לחפור" עמוק יותר אל תוך החומר, למצוא משמעויות והיבטים נוספים למה שנלמד. מילוי אחר הוראות זה משהו שלא היה הרגל אצלי בתחילת השנה וזה מאוד תרם לי. התרגלתי למלא את כל הוראות העבודה וגם לשלב קצת מההיבטים שלי.