Eesti põlevkivi ehk Kukersiit

Mis on põlevkivi?

Põlevkivi on Ordoviitsiumi madalmeres sinivetikate fosiilidest ja savi ning lubjast tekkinud maavara. Seda hakati esimesena kaevandama Ida-Virumaal.Seda hakkas esimesena kasutatama Kunda tsemenditööstus mille ahjud liigutati täiesti üle põlevkivikütusele.
Big image

Kuidas kasutatakse põlevkivi?

Põlevkivi kasutatakse otsese kütusena või kütuseõli valmistamiseks. Põlevkivi pole palju mujal maailmas kasutatud sest kasutatakse naftat või sütt kuigi nafta hind on väga kõrge ja see väheneb kiiresti.

Kuidas kaevandatakse põlevkivi?

Põlevkivi kaevandatakse pealmaakaevandustes ja allmaakaevandustes. Kohtades kus suur hulk põlevkivi on vähemalt 30 meetri läheduses hakatse alustama pealmaakaevandust. Kui põlevkivi on sügavamal kui 30 meetrit peab tegema tunnelid, need toestama ja looma vajalikud süsteemid põlevkivi väljatoomiseks. Põlevkivi rikastamiseks tuleb sellest eemaldada lubjakivi et see oleks effektsiivsem küttematerjal.
Big image

Kui palju on põlevkivi ja kui kauaks seda jätkub?

Põlevkivi kavatsetakse kasutada veel kümme aastat Eesti elektriks. Põlevkivit on Eestis umbes 4,8 miljonit tonni ja seda jätkub veel umbes sajaks aastaks.