BOUWdagboek 2020-2023

...waar kinderen welkom zijn in een 'warm nest'...

Wat mag je hier verwachten?

Via deze pagina houden we jullie op de hoogte van ons innovatief bouwproject & andere infrastructurele aangelegenheden & samenwerkingsverbanden.

Hier delen we onze visie, indrukken, ervaringen, anekdotes,...

Onze school is op verschillende terreinen in volle evolutie. We bouwen dagelijks aan een leef- & leeromgeving waar we kinderen voorbereiden op jobs die nog uitgevonden moeten worden. Alles gekaderd in een warme omgeving waar kinderen opgroeien in een warm en veilig schoolklimaat.


Een stand van zaken voor geïnteresseerden. Hou ons in de gaten!

Te lezen van onder naar boven, bovenaan staat steeds het meest recente nieuws.

02.04.2021: Sfeerbeeld van onze nieuwe voorgevel

Achter onze schermen zijn we jaren bezig geweest met de ontwerpfase van onze nieuwbouw.

We kunnen jullie in primeur de voorgeveltekening laten zien.
Vóór het huidige hoofdgebouw realiseren we een uitbreiding zodat elk m² onderwijsruimte optimaal benut kan worden. We bouwen geen nieuwe klaslokalen maar nieuwe open 'leerruimte'. Een bijzonder nieuw & innovatief concept dat het leren zal bevorderen en onze actieve werkvormen zal stimuleren.
Voor de peuters (ver)bouwen we de huidige refter tot een apart 'nestklasje' & een grote speel- leer & leefruimte voor de jongste kleuters. We bouwen een school voor de toekomst van elk kind uit de onmiddellijke & iets verdere omgeving.


We kozen bewust om ook vooraan, aan de straatzijde, te bouwen en niet de buitenspeelruimte van de kinderen in te nemen. Elke m² op de speelplaats is en blijft zeer belangrijk.
Op de weloverwogen gekozen oppervlakte realiseren we een nieuwe leerruimte voor de 2de & 3de graad van de lagere school.

We behouden op deze manier de open & ruime speelplaats van onze kleuters & leerlingen.


Doordat de uitbreiding vooraan komt realiseren we ook nieuwe, extra ruimte voor onze ouders. Het voetpad wordt breder, de wachtzone ook. We plaatsen vóór het nieuwe gebouw geen afsluiting meer zodat we een extra openbare ruimte realiseren waar de omgeving baat bij heeft. Uiteraard sluiten we de rest van ons schoolterrein wél goed af.

Ons ontwerp voorziet om deze ruimte met nieuw groen & banken in te richten, een meerwaarde voor onze omwonenden en toevallige passanten die mee kunnen genieten van deze nieuwe rustplek.
Op de tekening hieronder zie je nog niet waar er nieuwe aanplanting & afsluiting komt...

Tekening: Aiko Architecten - Maldegem

Tekening: Aiko Architecten - Maldegem

21.01.2012: Refter wordt omgebouwd naar extra ruimte voor de jongste kleuters (periode: 01.02 - 30.06)

Onze refter is een bijzonder lichtrijke en uitnodigende ruimte om meer te zijn dan 'eetzaal' alleen. Warme maaltijden zijn er niet meer (wegens code oranje) en boterhammen worden in de lagere school in elke klasbubbel gegeten. De refter werd zelfs voor de helft gebruikt als leraarskamer waar teamleden op grote afstand van elkaar kunnen zitten. Een groot deel van de refter richten we in als kleuterruimte, zalig om deze veranderingen te zien. Weldra posten we hier foto's van deze nieuwe inspirerende omgeving onder ons eigen dak. De jongste kleuters zullen hier nieuwe en extra uitdagende ontwikkelingskansen krijgen. Juf Lotte staat al te popelen om hier aan de slag te gaan!

05.01.2021: Onze school huurt de komende 18 jaar, de @Bij

05.01.2021: Het grote moment waar we al even naar uitkeken! Vanaf vandaag huren we tijdens de schooluren voor 18 jaar de @Bij, de voormalige kerk van onze parochie St-Jozef, i.s.m. de stad Eeklo

. Klas 5B had de primeur & kon als eerste klas de sportruimte ‘inspringen’. De @Bij is multifunctioneel & zullen we ook gebruiken voor hoekenwerk, muzische, toneel, schoolkoor,...& heel veel andere actieve & sfeervolle momenten. De Scandinavische gezellige look geeft vanaf nu een extra dimensie aan onze lessen. Hoe aangenaam & bijzonder kan het zijn om kind te zijn anno 2021, & op te groeien & te leren/bewegen in deze innovatieve hippe omgeving? We zijn achter de schermen ook dankbaar voor de vele kwalitatieve samenwerkingen die dit project al tot stand bracht. We zijn vertrokken voor 18 jaar & dat maakt ons erg gelukkig.

2020 10 28 BKO @Bij opent na de herfstvakantie

Supergoed en vooral bijzonder mooi nieuws voor de buitenschoolse kinderopvang die gelegen is naast onze school. De voormalige kerk van onze parochie werd volledig gerenoveerd & getransformeerd naar een erg frisse, open & unieke locatie voor de kinderopvang.

Nog meer heugelijk nieuws als je weet dat onze school vanaf 2021 deze unieke ruimte zal huren tijdens de schooluren. Dit dankzij de goede samenwerking met de stad maar ook dankzij de mogelijkheid tot huursubsidie van Agion.
Zo kunnen we onze kleuters & leerlingen extra bewegingskansen aanbieden. Daarnaast is ook de ruimte bijzonder aangenaam voor muzische activiteiten, presentaties, kookworkshops & zelfs ouderinfomomenten en schoolevenementen.
Een multifunctionele ruimte die voor onze kinderen een grote meerwaarde zal zijn.

We tellen af naar 2021!

opening @bij
Big picture

2020 10 27 Digitale publicatie bouwdossier

Ons dossier ‘Uitbreiding en verbouwing sanitair basisschool Sint-Jozef Eeklo’ staat online!
Nu geduldig afwachten wie zal intekenen...wordt zeker vervolgd!
Na de herfstvakantie publiceren we hier onze plannen...hou ons bouwdagboek in de gaten.

2020 10 09 Lastenboek bijna afgerond

Achter de schermen worden de puntjes op de i gezet voor het lastenboek. We hopen volgende week tot publicatie over te gaan.

En onze plannen publiceren we hier ook asap!

2020 10 07: St-Janneke wordt de nieuwe thuis voor de helden (in groene trui)

De kleuters van St-Janneke krijgen in 2022-2023 een nieuwe plek op de site van St-Jozef. Daar starten in 2021 de (ver)bouwwerken & wordt een vernieuwd pedagogisch concept uitgerold. Dat onze kleuterschool al zo snel een nieuwe bestemming krijgt kunnen we alleen maar toejuichen. De locatie blijft een maatschappelijk doel hebben & daar zijn we allen zeer enthousiast over.
Big picture
vzw Heldenhuis vindt eindelijk een stekje

2020 10 06 Schoolstraat (Abdijstraat) wordt Octopusstraat

Onze school kon de voorbije jaren rekenen op de gouden inzet van vrijwilligers om de schoolstraat te realiseren. Dankzij hen & i.s.m. de stad Eeklo konden we 15' voor schooltijd tot 15' na schooltijd onze schoolomgeving veiliger maken. Gemotoriseerd verkeer kon die momenten niet voorbijrijden waardoor de in- & uitgang toegankelijker werd voor voetgangers en fietsers.

In september zagen jullie al de mooie gekleurde vlakken op straat. Sinds 6 okt zijn daar ook de octopuspalen met ingebouwde uitvouwbare bareel bijgekomen.
Een TOPproject i.f.v. visualisatie van onze schoolingang. Niemand kan nu nog onopgemerkt onze school voorbijrijden, bij iedereen moet nu écht een belletje rinkelen 'rustig aan' ;-).

De zware nadars hebben ons jaren geholpen om de straat officieel af te sluiten. De nieuwe uitvouwbare barelen nemen nu die taak over en zorgen ervoor dat de afsluiters van dienst minder moeten sleuren en heffen...wat een extra verbetering is.
Dank aan de stad Eeklo voor dit mooi en veilig initiatief, we waarderen dit erg!


Interesse om af en toe ook eens de bareel te bedienen?
2' de handen uit de mouwen zonder inspanning & een steentje bijdragen tot de verkeersveiligheid?
Maak je kenbaar bij de juffen/meesters/secretariaat/directeur.
Van harte welkom!

Big picture