BOUWdagboek 2020-2022

...we bouwen voor onze kinderen een 'warm & veilig nest'...

Wat mag je hier verwachten?

Via deze pagina houden we jullie op de hoogte van ons innovatief bouwproject & andere infrastructurele aangelegenheden & samenwerkingsverbanden.

Hier delen we onze visie, indrukken, ervaringen, anekdotes,...

Onze school is op verschillende terreinen in volle evolutie. We bouwen dagelijks aan een leef- & leeromgeving waar we kinderen voorbereiden op jobs die nog uitgevonden moeten worden. Alles gekaderd in een unieke omgeving waar kinderen opgroeien in een warm & veilig schoolklimaat. Onze school zal uniek zijn in onze regio. Ons nieuw onderwijsconcept is gebaseerd op onderlegde bezoeken aan Scandinavië & onze eigen visie op het ontwikkelen & leren van jonge & iets oudere kinderen.
We vertrekken vanuit het goedvoelen van elk kind & geloven dat op onze school, elk kind de beste versie van zichzelf kan worden. We bereiden onze kinderen voor op de toekomst & op een diverse samenleving, daarom zetten we ook in op de vele executieve functies die daarvoor nodig zijn.
Het woord 'nestwarmte' zal je voelen bij de eerste stap in onze nieuwe gebouwen, dit is wat we kinderen elke dag opnieuw willen geven.


Te lezen van onder naar boven, bovenaan staat steeds het meest recente nieuws.


STARTdatum verbouwingswerken: 21 juni 2021
Officiële ingebruikname nieuwe gebouwen: 01 september 2022 (onder voorbehoud)

FASE 1: renovatieplan sanitair blok (zie hieronder) - in afwerkingsfase
FASE 2: uitbreiding huidig hoofdgebouw (t.h.v. Abdijstraat) - incl. nieuwe ingang & onthaal
FASE 3: renovatie huidige refter & ombouwen sanitair naar peuter-& kleutersanitair

FAQ:
- Onze onderwijsvernieuwing start al bij de allerkleinsten. Hoe zal dat gebeuren en hoe draagt onze school extra zorg voor de peuters? Hoe is dat zichtbaar na de renovatie?
-Welke grote veranderingen worden doorgevoerd? Hoe is het nieuwe gebouw afgestemd op de toekomst?
-Waarom zijn we écht innovatief & anders dan andere scholen? Hoe zal dat zichtbaar zijn in onze nieuwe schoolomgeving? Hoe benutten wij extra oppervlakte?
-Hoe zal het leren op onze school in de toekomst gebeuren?

FASE 3: Renovatie huidige refter & bouw kleuterunit met aangepast sanitair

Startdatum: voorjaar & zomer 2022 - september 2022

Onze huidige (grote) refter wordt renoveerd. Er komt voor onze allerkleinsten een eigen 'nestklasje'. De achterliggende (huidige) jongenstoiletten worden omgevormd naar peutersanitair, bereikbaar vanuit de nestklas.
Door de ronding in de klas krijgt deze klas een bijzonder warm gevoel, een echt gevoel van een nestklasje in de kruin van onze boom.
De ronding van de muur zal bestaan uit kasten maar ook uit ramen waardoor er licht binnenvalt. Door de ramen zal er connectie zijn met de grotere ruimte rondom.
Daar groeien onze jongste kleuters op, zij spelen al meer in grotere groep kunnen en gaan al zelfstandiger op ontdekking.
Het kleine nestklasje is écht op maat van de peuters die hun eerste stapjes zetten op onze school. Samen met de kinderverzorgster neemt hier de peuterjuf de zorgen op voor onze 2,5-jarigen.

Hieronder de volledige (verbouwings)plannen.
Alles in paars is vernieuwing of zit in verbouwingsfase.
Big picture

FASE 2: uitbreiding huidig hoofdgebouw (Abdijstraat)

Startdatum: najaar 2021 - voorjaar 2022

Afbraak betonconstructie voorgevel: zomervakantie - 2 september: goed voltooid.

Enkel de hoge bouwkraan blijft nog staan i.f.v. de eigenlijke opbouwwerken.
De uitbreiding van ons hoofdgebouw krijgt vorm. De contouren van het nieuwe gebouw zijn zichtbaar. Wie nog over het 'muurtje' kan kijken ziet vooral veel open ruimte.

We hebben bewust gekozen om de huidige klassen te behouden (als instructieruimte).

De open leerruimte wordt een leer- & leefomgeving, hier kunnen kinderen op eigen tempo leren, opzoeken, werken aan laptop, lezen,...onderwijs op maat van kinderen in een moderne maar huiselijke omgeving, daar kiezen we voor!


FASE 01: Renovatie van het sanitair blok

Startdatum: 21 juni 2021 - oktober 2021

Verkeer rond onze school:
- de ingang aan de groene poort (t.h.v. de parking & de @Bij) kan niet meer gebruikt worden.
-> onze hoofdingang blijft open 's ochtends & 's avonds. De rijen 's avonds blijven gelijk.

We blijven dezelfde rangen 's avonds vormen en steken de kinderen nog steeds over aan het vertrouwde zebrapad. De groene rang zal (na de kinderen van de bruine rang) via de straat & onder begeleiding, naar het gekende zebrapad komen.
De leerkrachten begeleiden de kinderen zoals ze gewoon zijn 's avonds.

Voor u, als wachtende ouder, verandert er niets.

We vragen wel wat geduld, meer kinderen door dezelfde poort zal ook wat meer tijd vragen.

- er komt een torenkraan op het voetpad t.h.v. het schoolgebouw. De overkant van de straat heeft ook een toegankelijk voetpad waar u gebruik kan van maken.

Waarom renoveren?
Een grondige renovatie van ons sanitair voor de lagere school drong zich op.
Er komen nieuwe jongens- & meisjestoiletten & een toilet voor minder mobiele personen. De aangepaste lavabo's zijn kindvriendelijk & aangepast aan de huidige normen.
Hier zijn meer jongenstoiletten voorzien.
In het huidige nieuwe gebouw worden de jongenstoiletten omgebouwd naar peutersanitair (laatste fase).

Kraantjes die blijven openstaan, een toilet dat niet doorspoelt,...allemaal verleden tijd.
We voorzien in beide sanitaire blokken genderneutrale kleuren.
Anno 2021 vinden we het ook belangrijk om blauw & roze niet meer toe te eigenen aan meisjes en/of jongens.

Big picture

FASE 01: Renovatie van het sanitair blok- in beeld

FASE 0: voorbereidende werken...fotodagboek

GROOT NIEUWS

02.04.2021: Sfeerbeeld van onze nieuwe voorgevel

Achter onze schermen zijn we jaren bezig geweest met de ontwerpfase van onze nieuwbouw.

We kunnen jullie in primeur de voorgeveltekening laten zien.
Vóór het huidige hoofdgebouw realiseren we een uitbreiding zodat elk m² onderwijsruimte optimaal benut kan worden. We bouwen geen nieuwe klaslokalen maar nieuwe open 'leerruimte'. Een bijzonder nieuw & innovatief concept dat het leren zal bevorderen en onze actieve werkvormen zal stimuleren.
Voor de peuters (ver)bouwen we de huidige refter tot een apart 'nestklasje' & een grote speel- leer & leefruimte voor de jongste kleuters. We bouwen een school voor de toekomst van elk kind uit de onmiddellijke & iets verdere omgeving.


We kozen bewust om ook vooraan, aan de straatzijde, te bouwen en niet de buitenspeelruimte van de kinderen in te nemen. Elke m² op de speelplaats is en blijft zeer belangrijk.
Op de weloverwogen gekozen oppervlakte realiseren we een nieuwe leerruimte voor de 2de & 3de graad van de lagere school.

We behouden op deze manier de open & ruime speelplaats van onze kleuters & leerlingen.


Doordat de uitbreiding vooraan komt realiseren we ook nieuwe, extra ruimte voor onze ouders. Het voetpad wordt breder, de wachtzone ook. We plaatsen vóór het nieuwe gebouw geen afsluiting meer zodat we een extra openbare ruimte realiseren waar de omgeving baat bij heeft. Uiteraard sluiten we de rest van ons schoolterrein wél goed af.

Ons ontwerp voorziet om deze ruimte met nieuw groen & banken in te richten, een meerwaarde voor onze omwonenden en toevallige passanten die mee kunnen genieten van deze nieuwe rustplek.
Op de tekening hieronder zie je nog niet waar er nieuwe aanplanting & afsluiting komt...

Tekening: Aiko Architecten - Maldegem

Tekening: Aiko Architecten - Maldegem

2020-2021: GOED OM WETEN

10.05.2021: onze naam 'Basisschool St-Jozef & St-Janneke' verandert in 2022-2023

In de Abdijstraat (vestiging St-Jozef) starten op 21 juni 2021 de (ver)bouwwerken.
In schooljaar 2022-2023 zullen de kleutertjes van St-Janneke hun intrek nemen in de vernieuwde lokalen, binnen het nieuwe schoolconcept & vernieuwd pedagogisch project in de Abdijstraat.
Meer dan 10 jaar geleden, toen er werd beslist dat St-Janneke zou sluiten deden we met ons team een grote brainstorm:
'Welke positieve aspecten willen we mee verhuizen naar St-Jozef & dus behouden'?

Toen was het al duidelijk dat dit een boeiende uitdaging zou worden. De kleinschaligheid, het persoonlijke contact met de ouders, de mooie fruitbloesems & natuurlijke ligging werden als zeer positief ervaren. Déze kenmerken namen we ook ter harte & daar werd ook op St-Jozef extra op ingezet. Extra fruitbomen werden aangeplant, deze dragen bloesems & fruit. De aparte toegang voor de kleuters werd gerealiseerd. Ook de omgeving rond St-Jozef is door de stad Eeklo & door de komst van AZ Alma erg natuurlijk geworden.

Denk maar aan het bos rechtover onze school, de openbare troostplek & de vele wilgenhutten rond de speelberg. Onze schoolomgeving is erg natuurlijk & kindvriendelijk.
De sfeer van St-Janneke is zeker op St-Jozef al goed voel- & zichtbaar.


Omdat onze kleuterschool, St-Janneke, ons allemaal erg nauw aan het hart ligt, willen we ook de naam ' St-Janneke' niet laten verloren gaan.

DAAROM wordt vanaf 2022-2023

'St-Janneke' de naam van onze kleuterschool in de Abdijstraat
én
'St-Jozef' wordt de naam van onze lagere school.

Zo zijn we samen 'Basisschool St-Janneke & St-Jozef'.


Besluit: we blijven onze namen behouden maar wisselen ze enkel van plaats.
Zowel St-Janneke als St-Jozef zullen vanaf 2022-2023 gevestigd zijn in de Abdijstraat 33.

2021-2022: Buitenschoolse kinderopvang blijft gegarandeerd voor St-Janneke

Ook in 2021-2022 kunnen ouders van St-Janneke nog steeds gebruik maken van de opvang @Bij. Volgende afspraken werden gemaakt:
- 's ochtends wordt het vervoer geregeld door een vrijwillige ouder. Mama Daphnis neemt deze taak op zich.
- na schooltijd zal een juf van St-Janneke de kinderen brengen naar St-Jozef. De kindjes stappen vanaf daar naar de opvang (2' stappen).
Om dit te organiseren zullen ouders vanaf 1 september verplicht zijn om hun kindje(s) vooraf in te schrijven in de opvang. Zo kunnen we ons vlot organiseren. Dankuwel voor ieders begrip!

21.01.2012: Refter wordt omgebouwd naar extra ruimte voor de jongste kleuters (periode: 01.02 - 30.06)

Onze refter is een bijzonder lichtrijke en uitnodigende ruimte om meer te zijn dan 'eetzaal' alleen. Warme maaltijden zijn er niet meer (wegens code oranje) en boterhammen worden in de lagere school in elke klasbubbel gegeten. De refter werd zelfs voor de helft gebruikt als leraarskamer waar teamleden op grote afstand van elkaar kunnen zitten. Een groot deel van de refter richten we in als kleuterruimte, zalig om deze veranderingen te zien. Weldra posten we hier foto's van deze nieuwe inspirerende omgeving onder ons eigen dak. De jongste kleuters zullen hier nieuwe en extra uitdagende ontwikkelingskansen krijgen. Juf Lotte staat al te popelen om hier aan de slag te gaan!

05.01.2021: Onze school huurt de komende 18 jaar, de @Bij

05.01.2021: Het grote moment waar we al even naar uitkeken! Vanaf vandaag huren we tijdens de schooluren voor 18 jaar de @Bij, de voormalige kerk van onze parochie St-Jozef, i.s.m. de stad Eeklo

. Klas 5B had de primeur & kon als eerste klas de sportruimte ‘inspringen’. De @Bij is multifunctioneel & zullen we ook gebruiken voor hoekenwerk, muzische, toneel, schoolkoor,...& heel veel andere actieve & sfeervolle momenten. De Scandinavische gezellige look geeft vanaf nu een extra dimensie aan onze lessen. Hoe aangenaam & bijzonder kan het zijn om kind te zijn anno 2021, & op te groeien & te leren/bewegen in deze innovatieve hippe omgeving? We zijn achter de schermen ook dankbaar voor de vele kwalitatieve samenwerkingen die dit project al tot stand bracht. We zijn vertrokken voor 18 jaar & dat maakt ons erg gelukkig.

2020 10 28 BKO @Bij opent na de herfstvakantie

Supergoed en vooral bijzonder mooi nieuws voor de buitenschoolse kinderopvang die gelegen is naast onze school. De voormalige kerk van onze parochie werd volledig gerenoveerd & getransformeerd naar een erg frisse, open & unieke locatie voor de kinderopvang.

Nog meer heugelijk nieuws als je weet dat onze school vanaf 2021 deze unieke ruimte zal huren tijdens de schooluren. Dit dankzij de goede samenwerking met de stad maar ook dankzij de mogelijkheid tot huursubsidie van Agion.
Zo kunnen we onze kleuters & leerlingen extra bewegingskansen aanbieden. Daarnaast is ook de ruimte bijzonder aangenaam voor muzische activiteiten, presentaties, kookworkshops & zelfs ouderinfomomenten en schoolevenementen.
Een multifunctionele ruimte die voor onze kinderen een grote meerwaarde zal zijn.

We tellen af naar 2021!

opening @bij
Big picture

2020 10 27 Digitale publicatie bouwdossier

Ons dossier ‘Uitbreiding en verbouwing sanitair basisschool Sint-Jozef Eeklo’ staat online!
Nu geduldig afwachten wie zal intekenen...wordt zeker vervolgd!
Na de herfstvakantie publiceren we hier onze plannen...hou ons bouwdagboek in de gaten.

2020 10 09 Lastenboek bijna afgerond

Achter de schermen worden de puntjes op de i gezet voor het lastenboek. We hopen volgende week tot publicatie over te gaan.

En onze plannen publiceren we hier ook asap!

2020 10 07: St-Janneke wordt de nieuwe thuis voor de helden (in groene trui)

De kleuters van St-Janneke krijgen in 2022-2023 een nieuwe plek op de site van St-Jozef. Daar starten in 2021 de (ver)bouwwerken & wordt een vernieuwd pedagogisch concept uitgerold. Dat onze kleuterschool al zo snel een nieuwe bestemming krijgt kunnen we alleen maar toejuichen. De locatie blijft een maatschappelijk doel hebben & daar zijn we allen zeer enthousiast over.
Big picture
vzw Heldenhuis vindt eindelijk een stekje

2020 10 06 Schoolstraat (Abdijstraat) wordt Octopusstraat

Onze school kon de voorbije jaren rekenen op de gouden inzet van vrijwilligers om de schoolstraat te realiseren. Dankzij hen & i.s.m. de stad Eeklo konden we 15' voor schooltijd tot 15' na schooltijd onze schoolomgeving veiliger maken. Gemotoriseerd verkeer kon die momenten niet voorbijrijden waardoor de in- & uitgang toegankelijker werd voor voetgangers en fietsers.

In september zagen jullie al de mooie gekleurde vlakken op straat. Sinds 6 okt zijn daar ook de octopuspalen met ingebouwde uitvouwbare bareel bijgekomen.
Een TOPproject i.f.v. visualisatie van onze schoolingang. Niemand kan nu nog onopgemerkt onze school voorbijrijden, bij iedereen moet nu écht een belletje rinkelen 'rustig aan' ;-).

De zware nadars hebben ons jaren geholpen om de straat officieel af te sluiten. De nieuwe uitvouwbare barelen nemen nu die taak over en zorgen ervoor dat de afsluiters van dienst minder moeten sleuren en heffen...wat een extra verbetering is.
Dank aan de stad Eeklo voor dit mooi en veilig initiatief, we waarderen dit erg!


Interesse om af en toe ook eens de bareel te bedienen?
2' de handen uit de mouwen zonder inspanning & een steentje bijdragen tot de verkeersveiligheid?
Maak je kenbaar bij de juffen/meesters/secretariaat/directeur.
Van harte welkom!

Big picture