אני ישראלי

ענבר צמרת אורן וארד גל

כמו צועני-ארץ הצבר