A DIVERSIDADE LINGÜÍSTICA NO MUNDO

Familias lingüísticas

A lingua expresa a identidade e a cultura dun pobo.

Unha lingua é algo máis que un medio de comunicación; se algunhas linguas teñen máis extensión ca outras débese a condicionantes sociais, políticos ou económicos.Pero considerar unhas linguas superiores a outras non é máis que unha mostra de racismo lingüístico.