✞ JEESUS ✞

Pühitsetud olgu sinu nimi!

Big image

ELULUGU

 • Sündis 4. aastal eKr Petlemmas
 • Juudi soost puusepa poeg
 • Kasvas üle Naatsaretis
 • 30-aastasena ristis Ristija Johannes ta Jordani jões
 • Seisis vastu Saatana kolmele kiusatusele
 • Jeesuse imeteod
 • Püha õhtusöömaaeg

 • Jeesuse ristilöömine 30 AD
 • Ülestõus surnuist

JEESUSE JÜNGRID

Jeesusel oli 12 jüngrit ehk apostlit.

Siimon (hiljem Peetrus), Andreas, Johannes, Jaakobus Sebedeuse poeg, Filippus, Bartolomeus, Toomas, Matteus, Jaakobus Alfeuse poeg, Siimon Seloot, Taddeus, Juudas Iskariot (Kristuse reetja)

IMETEOD

 • Pimedad, kurdid, pidalitõbised ja langetõve alla kannatajad said kõik terveks
 • Vee muutmine heaks veiniks
 • Toitis tuhandeid näljaseid üksnes mõne leiva ja kalaga
 • Äratas surnuid üles
 • Vee peal kõndimine