שם העצם

בדף זה אסביר על שמות עצם

מהו בכלל שם עצם?

שם עצם הוא מילה מסוימת המאפשרת לתאר אותה ולהוסיף לה את ה' הידוע ולהוסיף לה שיכות


מזהים שם עצם כך:

בודקים אם אפשר לתאר אותו.

בודקים אם אפשר להוסיף לו את ה' הידוע.

בודקים אם יש לה שייכות.

בקיצור קוראים לזה שת"ה:

ש- שייכות

ת- תיאור

ה- ה' הידוע

אילו סוגים של שמות עצם יש?

סוגי שמות העצם הם:

שמות עצם מופשטים-שמות עצם מופשטים הם הם שמות עצם שאפשר רק לדמיין אותם ולא לחוש אותם בשם חוש.

שמות עצם כללים-שמות עצם כלליים הם כלליים לדוגמה ארץ.

שמות עצם מוחשיים-שמות עצם מוחשיים הם שמות שאפשר לחוש אותם בחוש מסויים.

ושמות עצם פרטיים-שמות עצם פרטיים הם שמות של דברים לדוגמה ישראל.

שמות עצם בזכר ונקבה

אפשר להבדיל בין שם עצם בזכר לשם עצם בנקבה כך:


לשם עצם בנקבה יש