רצינו שתדעו 27

15 במרץ, י"ג באדר ב'

רפורמת הבגרויות

עבודת המטה מתנהלת בשצף קצף ואנו מקווים שבקרוב מאוד תהיינה לנו כבר תשובות מוסמכות לכלל המורים. השבוע בלבד הייתי ב-3 ישיבות שעסקו בנושא זה, כל אחת התמשכה על פני למעלה מ-3 שעות. הרפורמה מתייחסת לתחומים רבים מאוד - עבודת המורה, מבנה המשרה, תחומי הדעת, מעורבות קהילתית, תכני הלימוד, מבנה בחינות הבגרות, מבנה מערך ההדרכה, השתלמויות ופתוח מקצועי, ההשלכות על אוכלוסיות מיוחדות, אקלים בית הספר ועוד. אי לכך כמעט כל גופי המשרד מעורבים בתהליך.

אני מקווה שעד סוף מרץ נוכל לפזר את הערפל. וכשזה ייקרה - נגייס אתכם שוב להצגת השינויים לכלל המורים. על אופן ההיערכות נקיים התייעצות נפרדת.

אפשרות לדחיית מפגשים במרכזי הפסג"ה

פנו אלי מספר מדריכים בתהייה האם לא מן הראוי לדחות מפגשים קרובים בטרם יש בידינו תשובות ברורות. לטעמי - התשובה עשויה להיות כן.

אם במפגש הקרוב התכוונתם לעסוק בשאלת הבעת העמדה - חשוב מאוד לקיים את המפגש במועדו המתוכנן כדי להבהיר למורים במה הדברים אמורים ולמנוע חרדות מיותרות גם במישור זה. אם כבר עסקתם בנושא שאלות העמדה במפגש קודם, ועכשיו אתם בהמתנה להוראות לגבי הרפורמה - כדאי בהחלט לדחות לאחר הפסח.

ומשהו מעצבן במיוחד

באחת הישיבות בהן ישבתי השבוע אמרה בכירה מאוד במשרד שכיום הוראת היסטוריה היא הכתבות ותו לא. כמובן שזינקתי להכחיש. אך לצערי במקום נכחה גם יועצת ארגונית שהוצמדה לדיון. הבחורה הצעירה הזו ניצלה את ההזדמנות והחלה לתאר בהרחבה רבה איך שיעורי ההיסטוריה שלה היו הכתבה אחת מתמשכת ומשעממת. היא גם ציינתה במיאוס את שם בית הספר בו למדה.


כמובן שהנזק שנגרם לנו - עצום! לא עזרו כל הכחשותי.


לתשומת לבכם!

טפסים חדשים לדיווח על ציונים בית ספריים

אגף הבחינות בנה טפסים חדשים המחליפים את 9540. טפסים אלה מחייבים דיווח מפורט על כל שלב בבניית הציון, ולא כפי שהיה מקובל עד כה - דיווח על הציון הסופי ותו לא. העיקרון חשוב - כשם שבבחינת בגרות אנו מדווחים על כל פריט ופריט (שאלה 1,2,3...), כך גם בהערכה חלופית יש לדווח בנפרד על ציון תלקיט, ציון BBL, ציון בחינה פנימית וכו'. עד כאן טוב ויפה למעט העובדה שפירוש הדבר הרבה יותר עבודה למורים המדווחים!


חלק מבתי הספר כבר קיבלו את ההנחיות, אחרים עדיין לא.


ב-31 במרץ יש למרים ולי ישיבה עם ד"ר דקלו, ראש האגף, ובמהלכה נעסוק גם בסוגיה זו. לאחר מכן אוכל להנחות אתכם לגבי התהליך.

ולסיום - משהו חמוד לניקוי ראש

שימו לב - אם לא עולה לכם - יש להסיר את חוסם הפרסומות

שבוע טוב, חופשה כיפית ולהתראות

אורנה