על שלושה דברים העולם עומד...

אופיר אהרון, שני בר, הדר דקל, קרן מוסקוב

מהם שלושת הדברים עליהם עומד העולם ?

פרשנים רבים התלבטו בשאלה - מהם שלושת הדברים עליהם עומד העולם?

על פיהם, נבחרו התורה, עבודה וגמילות חסדים. לפי דעתנו כיום דברים שונים הם החשובים ביותר. והם:

אהבת חינם

ידועה אמרתו של מרן הרב קוק: "ואם נחרבנו, ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חנם, נשוב להבנות והעולם עמנו יבנה, על ידי אהבת חנם", (אורות הקודש ג שכד). מרן הרב קוק התכוון לכך שהעולם צריך להיבנות על אהבת חינם ואם בעולם תשרור שנאת חינם העולם יחרב.

אהבת חינם היא אהבה שאינה תלויה בדבר. אהבת חינם אינה תלויה בדברים חיצוניים, אינה מותנית בהתנהגויות הנראות לעין, אלא היא עצמית. אנו אוהבים אחד את השני, מפני שאנו עם אחד, משפחה אחת.


בחרנו בערך זה כאחד מהדברים שעליהם עומד העולם כייון שאהבת חינם תעזור לבניית חברה טובה יותר, אכפתית ומתחשבת באחר. כך ניצור עם מאוחד יותר, עם שמאוחד מבפנים יהיה חזק מבחוץ.

Big image

טכנולוגיה

טכנולוגיה כוללת את כלל האמצעים שפיתח האדם לתועלתו האישית. בחרנו באמצעי זה כדבר השני משלושת הדברים שעליהם עומד העולם כיוון שהטכנולוגיה משמשת אותנו לדברים רבים כגון יצירת קשר מכל מקום, מודיעין, תעשייה, רפואה, הנאה ושימושים רבים נוספים.

בזכות הטכנולוגיה אנחנו מקדמים את עולמינו ויוצרים חברה משגשגת וכלכלה מפותחת.

כסף

הכסף הוא אמצעי התשלום של האנושות. בחרנו באמצעי זה לדבר השלישי עליו עומד העולם מכיוון שבאמצעות הכסף בני אדם מרצים את צורכיהם. אוכל, לבוש, הנאה, ועוד.
Big image
גידי גוב - אין לי כסף

דמיינו את עולמכם ללא אהבת חינם, טכנולוגיה וכסף. האם תסתדרו?

החברה, הקדמה, וצורכי האדם לא יוכלו להתקיים ללא הדברים הבסיסיים הללו.