Pesten

Wat is pesten?

Definitie:

Pesten is het systematische en langdurig uitoefenen van psychologisch of fysiek geweld door één of meerdere personen ten opzichte van één persoon, die niet (langer) in staat is zichzelf te verdedigen.


De kenmerken:

· Het pesten gebeurd systematisch.

· De macht is ongelijk verdeeld.

· Het heeft een psychische of fysieke schade als gevolg.

· De gepeste is niet weerbaar.

· De bedoeling is om angst te veroorzaken of schade te berokkenen bij de gepeste.

· Het is een universeel verschijnsel.

Wat doe je tegen pesten?

'Hulp moet nooit alleen op de zondebok of alleen op de pestkop gericht zijn. Een

pestprobleem gaat de hele groep aan. Het is een zaak van ouders, leerkrachten en

kinderen. Het belangrijk dat ouders en leerkrachten de ogen en oren open hebben voor

diverse vormen van intimidatie, geweld, pesten. Het geluk van meerdere kinderen en

de sfeer in de groep is in het geding. Ouders en leerkrachten hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ze moeten elkaar informeren als er signalen van pesten zijn.

pestprobleem gaat de hele groep aan. Het is een zaak van ouders, leerkrachten en

kinderen.'


Cyberpesten

‘Pesten is van alle tijden. Bij digitaal pesten of cyberpesten heeft het terrein zich alleen verplaatst naar internet. Kinderen vinden pesten via internet vaak ook 'gewoon' grappig. Totdat het ze zelf overkomt. Soms durven ze ook meer vanachter een computer. Je kunt de ander niet zien, soms waan je jezelf heel anoniem. Het kind dat ze pesten kan niet makkelijk terugslaan, letterlijk en figuurlijk.’