PBM Managementvaardigheden

Week 2

Reflectie Week 2

Alweer een super leuke training waarin ik veel inzicht heb gekregen in het situationeel leiderschap! Door de afwisseling van de theorie en de toepassing in de praktijk vlogen de 3 uur om. De uitleg over de theorie was goed en duidelijk. Door zelf een motto en gedragingen op te stellen per stijl werd je getracht er over na te denken. Dit vergrootte het inzicht al voor een groot deel. De oefening een goede leider is een goede volger was weer super creatief! Op de gang elkaar leiden over een aantal obstakels. Dit was een oefening waarbij het vertrouwen voor een groot gedeelte centraal stond. Van de oefening het raden van de verschillende stijlen door het voeren van gesprekken het ik het meest geleerd. Door zelf in de rol van de leidinggevende te kruipen op S2, en door het voeren van de gesprekken raden welke stijl de medewerker heeft. Hierbij wordt de theorie dus toegepast in een praktijk situatie, hiervan verkreeg ik nog meer inzicht. Je moest natuurlijk op je eigen stijl van leidinggeven letten maar ook op de stijl van de medewerker. Van mijn beide tegenspelers heb ik de stijl goed geraden. De feedback die ik kreeg op de gesprekken was fijn. Degene met wie ik de gesprekken had gevoerd vonden beide dat ze met mijn het fijnste gesprek hadden gevoerd. Dit geeft een gevoel van vertrouwen. Hier ben ik erg tevreden mee!

Opdracht doelmatig samenwerken

Tijdens de projecten kunnen wij, de projectgroep vp 234, stellen dat er wel degelijk doelmatig wordt gewerkt. Voordat we beginnen met het werken aan bepaalde opdrachten vatten we gezamenlijk de studiehandleiding samen en gaan we in overleg ‘wat nu precies de opdracht is’. Tijdens zo’n overleg neemt meestal een iemand het voortouw en de rest van de projectleden geven vervolgens hun ideeën over de desbetreffende opdracht. Vervolgens stellen we gezamenlijk, aan de hand van de studiehandleiding, de deelopdrachten vast en verdelen we deze. Door de opdracht samen te bespreken en te verduidelijken is iedereen zich bewust van het uiteindelijke doel van het project. Doordat iedereen aan het woord komt bij het benoemen van zijn/haar idee van het project worden eventuele procesverliezen voorkomen. Daarnaast is er haast geen sprake van zelfcensuur. Dat komt mede omdat deze projectgroep elkaar al kent vanaf het eerste project bij de opleiding PBM. Wij hebben vaker strubbelingen meegemaakt en tot nu toe zijn we nog steeds vrienden. Angst om dingen niet te benoemen is er in onze projectgroep dus niet.


Dit is gemaakt in samenwerking met Pim Lambregts.