Komunikacioni Uredjaji

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><

Komunikacioni uredjaji

Komunikacione uredjaje cine: Svic, modem i ruter.

Svic

Свич (енгл. Switch) или комутатор је уређај који управља проток података између појединих рачунара на локалној мрежи (LAN). За разлику од хаба, комутатор дели мрежни саобраћај, рамове, и шаље га на одредишта, док хаб шаље рамове свим уређајима који су на локалној мрежи. Користи се за мреже средње величине, јер је бољи и ефикаснији од хаба. Комутатор даје рачунару пуну брзину једне конекције (рецимо 10 Mbps) ако је то могуће, док рачунари прикачени хабу добијају само део те брзине што би било неупотребљиво ако би се радило о већем броју рачунара, поготову ако се ради о пријеносу већих датотека.
Big image

Modem

Модем је скраћеница од модулатор-демодулатор. Модем је електронски уређај који омогућава конверзију дигиталних сигнала, које шаље рачунар, у сигнале прилагођене карактеристикама телефонских линија и обратно. Поред тога, модем обезбеђује све неопходне управљачке функције које регулишу ток података при преносу између рачунара.


Analogni ModemАналогни модем је уређај који врши конверзију дигиталних бинарних сигнала у модулисане сигнале говорних фреквенција, прилагођене карактеристикама телефонских линија и обратно. У мрежи за пренос података модем се прикључује између рачунара (који шаље или прима дигиталне сигнале) и уређаја за аналогни пренос сигнала (који шаље или прима аналогне сигнале).


Надзор и управљање (бирање, програмирање) функцијама модема може се остварити посебним модулом који је уграђен у модем.


По изведби модем може бити спољашњи (посебан уређај) или унутрашњи (картица у рачунару)


С обзиром да аналогни модеми конвертују дигиталне сигнале ради преноса по телефонским линијама, пропусни опсег линија ограничава брзину преноса.


Први модеми који су произведени 60-их и 70-их година задовољавали су Бел стандарде и омогућавали су асинхрони и дуплексни пренос података преко двожичних линија брзинама до 300 b/s. Данашњи аналогни модеми имају максималну брзину 56 kb/s.

Big image

Ruter

Рутер или мрежни усмеривач (енгл. Router) је рачунарски уређај који служи за међусобно повезивање рачунарских мрежа. Он има функцију да за сваки пакет података одреди путању - руту којом треба тај пакет да иде и да тај исти пакет проследи следећем уређају у низу.


Иако су најчешће рутери посебни уређаји, они су у суштини рачунари чији су софтвер и хардвер специјализовани за намену да повезују више мрежа. У малим локалним мрежама (LAN) рутер се обично поставља да буде веза између саме мреже и Интернета. Тако на пример АДСЛ рутер служи као веза између кућне мреже и мреже Интернет провајдера до које рутер долази преко АДСЛ везе.


Рутер се поставља као подразумевани излаз са мреже (енгл. Default Gateway).


Рутер се на мрежним дијаграмима представља кругом са 4 стрелице од којих две улазе, а две излазе из њега.

Big image