Klimaat

inhoud

Dit gaat over verschillende klimaten over de hele wereld

Wat zijn klimaten

Het klimaat is de gemiddelde weertoestand over een periode van minimaal 30 jaar. De toestand van de atmosfeer op een onderzoeksobject van de klimatologie. Aangezien het weer sterk kan variëren, zijn gemiddelde waarden van het weer (zoals van temperatuur) niet de enige maat voor het klimaat en betrekt men hierbij

Klimaatverandering


Klimaatverandering is de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een lange periode. De verandering manifesteert zich het duidelijkst in een stijging of daling van de gemiddelde tempartuur, veranderingen van luchtstroming en van de waterkringloop en daarmee van de bewolking en de hoeveelheid neerslag op Aarde. Deze veranderingen hebben invloed op woestijnvorming, draslanden, overstromingen door buiten hun oevers tredende rivieren en de grootte van gletsjer. Op langere termijn hebben klimaatveranderingen ook invloed op zeestroming, het zeeniveau en het zoutgehalte van het zeewater.Klimaatverandering kwam in het eind van de 20ste eeuw in de belangstelling