חגים מועדים - סוכות

מגישים - דניאל ברקוביץ ועומר טל

תעודת זהות

שם החג הוא סוכות, החג מתקיים בתאריכים ט"ו בתשרי - כ"ב בתשרי. סיבת החג היא להזכיר את הישיבה בסוכות כאשר בני ישראל נדדו במדבר. מצוות החג הם : בניית סוכה וישיבה בסוכה, לברך על ארבעת המינים, עלייה ברגל לבית המקדש ( כשהיה קיים ) ולהביא עשרות מהיבול, חגיגה גדולה ותהלוכה הכוללת אש ומים והקרבת 70 פרים לסמל את 70 האומות. מנהגי החג הם : קישוט הסוכה, הזמנת אורחים לסוכה ( אושפיזין ), אכילת רימון, חביטת ענפי ערבה לזכר חיבוט הערבות במקדש, טקסים סביב מים להזכיר את שמחת בית השואבה, תפילת הגשם, שמחת תורה, הקפות, הנפת דגלים וקריאת מגילת קהלת.

מועד המציין אירוע היסטורי מסוים.

חג סוכות מציין אירוע היסטורי מסוים מכיוון שבני ישראל נדדו 40 שנה במדבר וחיו, גרו וישנו בסוכות בזמן שהותם במדבר וזה אירוע היסטורי חשוב מאד ובגלל זה אחת המצוות והמנהגים היא לבנות סוכה ולשבת בה, לאכול בה ולישון בה במשך שבעת ימי החג.

בסרטון מראים סוכה יפה ומקושטת כמו שנהוג לעשות.

סוכה וירטואלית

כרטיסיות - דניאל

שם החג : סוכותאנחנו מציינים את היום הזה כדי להזכיר את 40 השנים שבני ישראל נדדו במדבר והסוכה הייתה להם כמו בית.

המנהגים שנוהגים לקיים בחג זה הם קישוט הסוכה, אושפיזין, אכילת רימון, חביטת ענפי ערבה, טקסים סביב מים, שמחת תורה, הקפות, הנפת דגל, תפילת הגשם וקריאת מגילת קהלת.

"נועד לציין אירוע היסטורי מסוים".

החג הזה מדגיש בעיקר את העובדה שבני ישראל נדדו במדבר במשך 40 שנה ולנו בסוכות.

כרטיסיות - עומר
שם החג : סוכות

אנו מציינים את חג זה כדי להזכיר את השנים שבני ישראל נדדו במדבר במשך 40 שנה וגרו וישנו בסוכות.

המנהגים שיש בחג זה הם : לקשט את הסוכה, לארח אורחים בסוכה, לאכול רימון, לחבוט ענפי ערבה, לקיים טקסים ליד מים, שמחת תורה, הנפת דגל, הקפות, תפילת הגשם וקריאת מגילה קהלת.

נועד לציין אירוע היסטורי מסוים.

החג הזה מדגיש בעיקר שבני ישראל נדדו במדבר וגרו במשך 40 שנים בסוכות.

שירים לילדים לחגים, סוכות עם רינת גבאי ומימי

שירי חג סוכות

הפרטים בעמודים 72 - 77 לגבי חג סוכות

חג זה מציין את סיום קריאת התורה ואת התחלת קריאתה מחדש. בכל שבת במשך שנה, קוראים בבית הכנסת פרשה אחת מהתורה ( ולעתים שתיים ). ביום זה מסיימים לקרוא את חמשת חומשי התורה, ומיד מתחילים לקרוא שוב את הפרשה הראשונה בספר בראשית, כדי שלא לעצור אף רגע מלימוד התורה.