גלובליזציה ולוקליזציה

בלתי הפיך - מצעד הרגעים הגדולים של אודי

מושגים לוקליזציה וגלובליזציה

סרטון זה מדגים הורים המתמודדים עם גידול ילדים על התלמידים לזהות ולהסביר מושגים אלו בסרטון