שוויון זכויות ...

טופז כהן , לבנה בלאיש

שוויון זכויות

איננו מפלים בין אדם לאדם. איננו שואלים מהי דתו של אדם, ובן איזה גזע הוא. עליו להיות אדם ובכך אנו אומרים די. - בנימין זאב הרצל..

שוויון זכויות זה שכל אדם שווה לאדם אחר

כמו לדוגמא בדתות אדם ערבי שווה לאדם יהודי

Big image