האוורור והחומר האורגני

השפעת האוורור על החומר האורגני

השערה

ככל שעולה כמות האוויר בערימת הקומפוסט יורדת כמות (משקל) החומר האורגני.

המיקרואורגניזמים קולטים את החומרים האורגניים, מפרקים אותם ובנוכחות חמצן יוצרים פחמן דו-חמצני, מים ואנרגיה.

תוצאות

במהלך הניסוי נבדקה השפעת האוורור על כמות החומר האורגני אשר תהיה הכנת קומפוסט משאריות אוכל מזון וגזם ולאחר מכן יהיה נשקלה כמות החומר האורגני בתחילת הניסוי כידוע בשבוע הראשון עד סוף הניסוי בשוע 6 אשר כידוע חומר אורגני מורכב הופך לחומר אורגני פשוט ויציב יותר שניפחו קטן מהנפח המקורי של הפסולת והמשקל גם כן קטן.

Big image

דיון ומסקנות

לאחר ביצוע הניסוי ( במקרה שלנו לקחנו תוצאות מוכנות ) אנו רואים שלפי התוצאות ההשערה שלנו אכן אומתה ,התוצאות מראות בבירור כי קצב הפירוק תלוי במס' ההיפוכים לכן אנו רואים שהמשקל של החומר האורגני יורד ככל שמס' ההיפוכים גדל , לדוגמא אנו רואים את ההבדל בירידת המשקל בין דלי 1 שהוא ללא היפוכים דהיינו אין אוורור בכלל לכן הפירוק יהיה איטי מאד לבין דלי מס' 4 שהוא עם 5 היפוכים דהיינו יש אוורור במידה רבה לכן קצב הפירוק מהיר מאד .

לסיכום ראינו לפי התוצאות שהתקבלו ולפי הגרפים השונים שמשקל החומר האורגני כפונקציה לקצב פירוק החומר האורגני תלוי במידה רבה במס' ההיפוכים של החומר האורגני כפונקציה למידת האוורור דבר שקבל חיזוק ותמיכה מהחומר התיאורטי שהצגנו בהתחלה המיקרואורגניזמים קולטים את החומרים האורגניים, מפרקים אותם ובנוכחות חמצן יוצרים פחמן דו-חמצני, מים ואנרגיה.