Raden Adjeng Kartini

Heldin van de nationale vrijheid

Biografie

Raden Ajeng Kartini (gehuwd Raden Ajoe Kartini) werd geboren op 21 april 1879. Kartini werd geboren in een tijd dat vrouwen weinig of geen onderwijs ontvingen. Kartini werd echter geboren in een vooraanstaande aristocratische familie waardoor zij de mogelijkheid kreeg om de (Nederlandse) lagere school te bezoeken tot zij 12 jaar oud was. Vanaf haar 12e werd ze volgens Javaanse traditie tot aan haar huwelijk thuis afgezonderd om zich voor te bereiden op haar toekomstig huwelijk. Gedurende haar afzondering hield Kartini zich bezig met het lezen van Nederlandse boeken waardoor ze kennis maakte met de westerse cultuur. Rond haar twintigste ging Kartini artikelen schrijven voor Nederlandstalige tijdschriften die in Nederland en Java gepubliceerd werden onder het pseudoniem 'Het Klaverblad'. Hierin sprak zij zich uit over koloniale zaken en de noodzaak van onderwijs voor Javanen. Via deze weg kwam ze in contact met de directeur van het Departement van Onderwijs: J.H. Abendanon en zijn vrouw Rosa. Rosa Abendanon werd één van de penvriendinnen van Kartini. De inhoud van deze brieven, die haar meningen bevatten over de oneerlijke behandeling van vrouwen werden in Nederland gepubliceerd. Via deze correspondentievrienden wist zij een steeds groter publiek te bereiken. Kort voor haar huwelijk lukte het Kartini om een klein informeel schooltje op te richten voor meisjes. Na haar onverwachte vroege dood werden er op Java scholen voor meisjes opgericht en kwam er veel aandacht voor de emancipatie van vrouwen. Om fondsen te werven voor deze meisjesscholen bundelde Abendanon een aantal van Kartini's brieven in het boek 'door duisternis tot licht. In 1964 riep Soekarno, president van de republiek Indonesië, de geboortedag van Kartini uit tot een nationale feestdag. Volgens Soekarno was Kartini een "heldin van de nationale vrijheid".

Emancipatie van de Indonesische vrouw

Ondanks haar "extreme" gedachtegoed wordt Kartini bestempeld als een zachte rebel. Haar gedachtegoed heeft de basis gelegd voor de Indonesische strijd voor vrouwenrechten. Hierbij geldt dat Kartini nog steeds voor vele Indonesische vrouwen een inspiratiebron is, getuige de uitbundige viering van de "hari Kartini". Naast haar inspanningen voor de rechten van de Indonesische vrouw was Kartini ook een nationaliste die geloofde in onderwijs als middel om verschillende groepen in haar land te verenigen.

Big image

Quote

“En al zal ik dan zoo gelukkig niet zijn, het einddoel te bereiken, al zal ik halverwege reeds bezwijken, ik zal gelukkig sterven, want de baan is dan toch gebroken en ik heb meê helpen opbreken den weg, die leidt naar de vrijheid en zelfstandigheid der Inlandse vrouw.”


(Raden Adjeng Kartini, 1900)