המחזה הקמצן - מולייר

מגישות: נוי אבוטבול, בנצ'י מניווב ואורטל גדמו.

אבות ובנים

העימות מתרחש בין הרפגון וקליאנט.
קליאנט הוא בנו של הרפגון והוא מאוהב במריה.
הרפגון הוא אביהם של קלינאט ואליז.
אביו הקמצן של קליאנט חושב על עתיד של כספו . הוא מחליט להתחתן עם מריה אהבת חייו של קליאנט בנו , ותוך כדי הוא מתעייץ עם בנו בלי לדעת שקליאנט מאוהב במריה . הוא מתכנן לשאת אותה לאישה .
קליאנט שומע על בשורות אביו והוא חש בסחרחורת ובורח מיד למטבח.
הרפגון : " עדינותה והליכותה הנאות קנו את לבי וגמרתי בדעתי לשאת לאשה, אם רק אמצא איתה שמץ נדוניה."(עמוד 23)

קליאנט: "הה, אבי, במה נחשב הכסף כמדובר בנישואין עם עלמה ישרת לב?" (עמוד 23)