משימה 4-5 תנ"ך

משימה 4

רות נשארת עם נעמי, ציטוט:

"ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל אשר תלעי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי.

משימה 5

הייתה מהומה בבית לחם כשנעמי ורות הגיעו לשם.

"ונהומה"