VODA

UVJET ŽIVOTA

ZASTUPLJENOST VODE NA ZEMLJI

Voda je najrasprostranjenija tvar na Zemlji.
Big image

STANJA VODE U PRIRODI

Voda u prirodi se pojavljuje u krutom,tekućem i plinovitom stanju.

VODA U ČOVJEKU

Više od polovine ljudskog tijela napunjeno je vodom.
Big image

KRUŽENJE VODE U PRIRODI

Voda se pretvara u vodenu paru. U obliku padalina se slijeva ponovno na Zemlju. Voda isparava iz rijeka,mora i oceana. Taj proces nazivamo kruženjem vode u prirodi.
Big image

OBORINE

Kiša

Kada se male i kapljice u oblaku spoje, nastaju velike i teške kapi vode.
tada više ne mogu lebdjeti u zraku nego padaju na zemlju.
Big image

Snijeg

Kada se vodena para u visini potpuno ohladi i smrzne, zimi nastanu sniježne pahuljice.
Big image

Tuča ili grad

Ako se kapi kiše naglo slede past će tuča ili grad. Najčešće pada ljeti i nanosi velike štete.
Big image

Rosa

Pokatkad se vodena para i pri tlu zgusne u kapljice. Kapljice rose najbolje se vide u travi.

To je rosa.

Mraz

U hladnom jutru umjesto rose nastane mraz.
Big image

Magla

Ako se temperatura zraka pri tlu snizi i vodena se para zgusne,nastane magla.
Big image