Alina Samoilova

Lühitutvustus

Olen Puhja Gümnaasiumi õpilane ning õpilasesinduse liige. Tegelen tantsimisega ning mulle meeldib suhelda paljude erinevate inimestega.

Iseloomustus

Olen Alina Samoilova. Õpin Puhja Gümnaasium 12.klassis. Kuulun samuti ka Puhja Gümnaasiumi Õpilasesindusse. Olen väga positiivne ning rõõmsameelne. Mulle meeldib asju arutada ning töötada mitme inimesega koos ehk siis koostöö sujub inimestega väga hästi. Minu positiivseteks omadusteks on ausus, sõbralikkus, lahkus, abivalmisus. Kuid negatiivseteks joonteks tooksin välja selle, et thti peale võin olla liiga otsekohene, kui avaldan oma arvamust. Minu hobiks on tantsimine ning vaba aja veedangi peamiselt puhates või sõpradega vaba aja veetmises.