גילדת הצורפים - ספרד

יעל סער ונועה נדיב

הצורפים (תכשיטים)

חוקי הגילדה:
1. אסור לצרוף בין שתיים לארבע.
2. אסור לצרוף יותר מעשרה תכשיטים ביום.
3. תכשיט שהוערך ברמה גבוהה מחירו יהיה חמישה מטבעות זהב.
4. תכשיט שהוערך ברמה בינונית מחירו יהיה חמישה מטבעות כסף.
5. תכשיט שהוערך ברמה נמוכה מחירו יהיה חמישה מטבעות נחושת.
6. אסור להשליך את החומר שנשאר מהתכשיטים במורד הרחוב. או שמשליכים לפח ולאחר מכן למקום הראוי לכך, או שמתיכים את החומר

ועושים ממנו תכשיט חדש.
7. כל צורף מכשיר יכול לקחת עד עשר שוליות וללמד אותם את תהליך ההכשרה.
8. אסור למכור תכשיטים שלא צורפו נכון.
9. השוליות חייבות לשלם לצורף המכשיר שישה מטבעות זהב לצורך הלמידה.

10. השוליות חייבות להיות כולם מעל גיל 18.

11. אסור לשוליות שהוכשרו לעבוד עם הצורף המכשיר שלהם.

12. הצורף חייב להקשיב לפקחים המעירים לו הערות.

13. הקונה תמיד צודק!

ענישה (לפי סדר החוקים)

1. מי שצורף בין שתיים לארבע מקבל דוח בסך 50 מטבעות כסף.

2. מי שצורף מעל עשרה תכשיטים ביום מקבל דוח בסך 50 מטבעות נחושת.

3+4+5. מי שעובר את התעריף הנתון לכל רמה של תכשיט משלם את סכום הכסף שבו הוא מכר את התכשיט ובנוסף עשרה אחוז מהסכום.

6. מי שמלכלך עם החומרים שלו את הסביבה נכנס לבית סוהר לכמות זמן שהשופט יחליט, עד חודש.

7. צורף מכשיר שמעסיק יותר מעשר שוליות משלם את כל הכסף שהרוויח מהשוליות.

8. צורף שמוכר תכשיטים לא תיקניים שוללים לו את תעודת הצורף ולא יוכל לעסוק במקצוע זה עוד.

9. שוליה שלא משלמת את הסכום הנדרש ללימודים לא רשאית להמשיך בקורס.

10. אם שוליה נמצאת מתחת לגיל 18 ניכנס לבית סוהר לצעירים.

11. אם שוליה עובדת עם הצורף המכשיר שלה, היא מסולקת מהגילדה.

12. אם הצורף לא מקשיב לפקחים המעירים לו הערות, הוא יוצא להורג.

13. הצורף חייב להקשיב לקונה, אחרת יושלך למי הים עם הכרישים אשר יכולים לאכול אותו.

שלבי הכשרת השולייה

"סדנת" הכנה כוללת כמה שלבים:

1. לומדים להתיך את החומר.

2. לומדים להכין את הצורה המתבקשת על ידי הקונה.

3. לומדים לייבש את החומר בצורה שלא תפגע בתכשיט.

4. צריך לעבור מבחן שבו בודקים את השלבים הנ"ל ומי שמבצע את הכנת התכשיט בצורה הטובה ביותר

ובזמן הקצר ביותר מקבל תעודת צורף.

(שולייה שלא עובר את המבחן כראוי צריך לעבור את ההכשרה שוב עם צורף אחראי שונה).

Anthem Spain