משולש רומנטי

עומר לביא ז2

הבלדה:

שאול עניו ונחבא אל הכלים

הוכתר למלך לאחר תקופה של שופטים.

מיכל הנסיכה בתו הצעירה

את דוד אהבה אהבה יתרה.

דוד, ללא מעמד ומפשוטי העם

ידוע שאינו ראוי להיכנס לבית המלוכה כחתן.


בליבו של שאול מתעוררת הקנאה

קנאה ושנאה לדוד שהפך מושא להערצה

הערצתם של הנתינים

לאחר שהביס את גוליית והפלישתים.

שאול מבקש מדוד מוהר עבור מיכל הנסיכה

מאה עורלות פלישתים הייתה הדרישה

בתקווה שימות בקרב מולם עלתה בליבו המשאלה.


מיכל בת שאול את דוד אהבה

למערכת יחסים של משולש היא נקלעה

לשמור על נאמנות לבחיר ליבה היא בחרה.


דוד גובר על הפלישתים, מביא נדוניה

מיכל ניתנת לו על ידי שאול לאישה.

שאול נסער, ממש מאוכזב

לנסות להרוג את דוד אינו מרים ידיו.

אל ביתו של דוד משגר הוא שליחים

להרוג את דוד לאחר שכשלו בכך הפלישתים.


מיכל בת שאול את דוד אהבה

למערכת יחסים של משולש היא נקלעה

לשמור על נאמנות לבחיר ליבה היא בחרה


מיכל אינה שוכחת את מעמדה והשתייכותה

נקרעת בין נאמנותה לאביה ולבחיר ליבה.

מחלון ביתה בחבל את דוד היא מבריחה

במיטתו תרפים היא שמה ובשמיכה מכסה

וזמן עבורו לברוח משאול היא מרוויחה.


השליחים מגיעים אותה מתחקרים,

בשליחותו של שאול, את דוד אנו מבקשים.

דוד חלש במיטת חוליו הוא נמצא

ארשה לכם לחדרו לתת רק הצצה.

השליחים נכנסים, מציצים וממששים

מתחת לשמיכה את גוף התרפים מרגישים,

מקבלים את דברי מיכל ואל שאול חוזרים.


מיכל בת שאול את דוד אהבה

למערכת יחסים של משולש היא נקלעה

לשמור על נאמנות לבחיר ליבה היא בחרה.


לאחר מות שאול עוברת לדוד המלוכה

בזכות תושיותיה של מיכל ונאמנותה הרבה.

בת המלך שחיים יפים ומאושרים לה היו מובטחים

סיימה ימיה ללא אהבה וללא ילדים.מן הבלדה עולים ערכים חברתיים חשובים מאוד, כעת אפרט לגביהם:

אומץ- מיכל היא דמות אמיצה ומרדנית שהחליטה ללכת כנגד המוסכמות וכנגד מה שהיה מקובל באותה תקופה.

אמת- החליטה ללכת עם הלב שלה ועם האמת שלה ולהיות עם דוד על אף התנגדות אביה.

חופש- היא נלחמה למען החופש שלה ונאבקה על מנת להיות עם דוד.