סובלנות

מגיש: דניאל גורדון

מה זה סובלנות?

סובלנות זה מונח וערך שבו בני אדם מתייחסים בכבוד

לכל האנשים לא משנה מאיזה דת הם ,תרבות ומבחינה

חברתית סובלנות מתקיימת רק כאשר יש ניגוד בין הסובלני למושא הסובלנות.

למשל:לא ניתן לומר שתושב שכונת מאה השערים שדעתו נוחה מהנחת תפילין בשכונתו הוא סובלני

שחרית בנושא סובלנות - לקראת יום הזיכרון לרצח יצחק רבין
ההבדל בין סבלנות וסובלנות - קטעים מתוך שרק 2