עבודה על המרד הגדול במצדה

ההתאבדות ההמונית

טיעונים בעד ההתאבדות

טיעון ראשון: אסור להשתעבד לרומאים מכיוון שה' הוא אדונם היחיד של היהודים, כלומר אם יפלו היהודים בשבי הם יהיו עבדים של הרומאים ואסור לעבוד אף אחד חוץ מה'.

טיעון שני: שינוי כיוון האש היה סימן לכעסו של ה' על הנצורים כי הם ביצעו חטאים בזדון כלפי בני עמם והם צריכים להיענש על כך, כי על חטא צריך להיענש.

טיעונים נגד ההתאבדות

טיעון ראשון: אם כולם יתאבדו אז כולם ימותו אבל אם הם ילחמו נגד הרומאים אולי חלק מהם יצליחו לשרוד או לברוח או אולי אפילו ינצחו במלחמה.

טיעון שני: צריך לרחם על המשפחות של היהודים ואי אפשר לכפות עליהם להתאבד, במיוחד על הילדים שעוד לא הספיקו לחיות את החיים במלואם.