עולם הצמחים

הכרת הצמח ותהליכי התפתחותו התרבותו וגדילתו.

מבוא

הצמחים הם מרכיב הקיים בכל סביבת חיים והם מהווים חלק בלתי נפרד ממנה.

ביחידת לימוד זו נעסוק בהיכרות עם צמחים ובהבנת חשיבותם לאדם. אתם התלמידים תכירו את איברי הצמח את מאפייני החיים של צמחים ואת צרכי הקיום של הצמח

Courgette plant. Seedling to plant flowerering time lapse