PvdA

Partij van de Arbeid

Sterker & Socialer Nederland

Wij zijn de Partij van de Arbeid.

Wij zijn een socialistisch linkse partij die streeft naar een socialer en eerlijker Nederland.

Vluchtenlingen

Duizenden vluchtelingen trekken door Europa. Dag in dag uit zien we schokkende beelden. Mensen worden als dieren behandeld, ze worden in bussen geduwd en uit het land gegooid, niet eens zo ver van Nederland vandaan. Wij kunnen en mogen dit niet negeren. De politiek, en ook de PvdA en alle andere partijen, zijn verantwoordelijk voor het vinden van oplossingen. Mensen die in nood zijn in Europees verband moeten een veilige plek aangeboden krijgen om te leven. Dat houd in dat we een optie openstellen voor een antwoord voor vluchtelingen in hongersnood.

De eerste stap is gezet, alle landen moeten bijdragen aan het opvangen van vluchtelingen en het opstellen van kampen, zodat alle of zo veel mogelijk vluchtelingen een veilig onderkomen hebben.

Tijd voor elkaar

Het leven is kort en daar moet je van genieten, wij van de PvdA vinden dat kinderen meer tijd moeten doorbrengen met hun ouders. 6 op de 10 vaders wil graag meer tijd vrijmaken voor hun kinderen maar nog steeds blijven 8 op de 10 vaders full time werken. Er zijn 2 redenen waarom de meeste vaders niet minder kunnen gaan werken, het grootste en meest voorkomende probleem zijn de financiële problemen de tweede reden is de culturele reden, het is een papiertje met daarop het recht om minder te gaan werken. Op Prinsjesdag zijn de eerste stappen gezet, de kinderopvang wordt volgend jaar goedkoper, babyverlof voor partners gaat van twee naar vijf dagen betaald en alle peuters kunnen naar de opvang, ook als niet allebei de ouders werken.

Big image

Laat rekentoets niet meetellen voor diploma MBO, VMBO en Havo

Goed onderwijs voor iedereen is heel belangrijk. Daaronder valt rekenen, dat moet goed gegeven worden. Helaas gebeurt dat niet overal even goed en daarop moeten de leerlingen niet bestraft worden. Op veel scholen is de rekentoets een veel te hoge drempel terwijl de cijfers niet goed zijn. Wij willen niet dat hierdoor de kans op zakken voor het eindexamen ontstaat en dus willen wij dat de cijfers voor de rekentoets niet meetellen.

Op het MBO, VMBO en de Havo zal er de komende jaren nog veel gebeuren om het juiste rekenniveau te behalen, alleen op het VWO is dat gelukt. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de kans krijgt goed kan leren, daarvoor moeten de rekenlessen op volle kracht verbeterd worden. Hier wordt dan ook veel geld in gestoken.

Het is ongehoord dat door onvoldoende rekenles de jongeren niet de kans krijgen op een diploma en een goede toekomst.

Waarom PvdA

Wij als PvdA willen dat iedereen in Nederland zich thuis voelt in de samenleving en iedereen werk leveren. Wij, als PvdA, zullen er alles aan doen om met ze allen te zorgen voor een sterker Nederland. Wij zijn Nederland, wij zijn de PvdA.

Werkend Nederland is de motor van het land. Daarom vinden wij dat er geen belastingen of andere kosten moeten zijn voor mensen die werken. Vindt jij dit ook? Help ons dan en stem rood!

Vergeleken met andere partijen

VVD: De liberaliseren, ze denken alleen aan het makkelijker maken voor bedrijven om hard werkende mensen te ontslaan. Asiel zoekers mogen alleen het land in als ze pontentieele arbeiders zijn, terwijl nu een hele hoge werkeloosheid is.


PVV: Deze partij staat voor de vrijheid, maar wil eigenlijk ons in Europa opsluiten. Met een bizar streng vluchtelingen beleid. Ze zijn extreem recht’s en denken alleen aan de problemen met buitenlanders, en niet aan problemen in Nederland zoals werkeloosheid.


D66: Wil investeren in de export economie, terwijl het in Nederland juist een tekort aan banen is. We kunnen ons beter focussen op de economie binnen Nederland en meer banen creëren dan de EU gaan helpen aan banen en ons eigen land naar de knoppen helpen.


CDA: CDA wil natuurgebieden creëren om jong en oud bij elkaar te brengen. We hebben net 1 miljard bezuinigd op vluchtelingen hulp om parken te bouwen? Dat is bizar!


ChristenUnie: ChristenUnie pleit voor vrijheid van onderwijs en wil daarna geen geld steken in speciaal onderwijs, ook willen zij meer geld in defensie stoppen terwijl we nu al prima samenwerkingen hebben met België en de EU. Ze willen overal geld in stoppen scholen, export & geloof. Maar onze vraag is dan waar haal je dat geld vandaan? Van de hard werkende mensen! Dat is onacceptabel!

Big image

PvdA voor arbeid & gelijkheid

  • De PvdA wil de overheidsfinanciën gezond maken, om ook in de toekomst goede zorg, goed onderwijs en een fatsoenlijke sociale zekerheid te kunnen bieden.


  • Mensen moeten kunnen werken in een veilige en gezonde omgeving. Goede arbeidsomstandigheden vormen de basis voor goed werk.


  • De PvdA is de partij van werk, werk, werk. De oplopende werkloosheid baart de Partij van de Arbeid dan ook grote zorgen. De PvdA is bijzonder verheugd over het bereiken van een sociaal akkoord tussen het kabinet, werkgevers en werknemers.


  • Voor de kansen van leerlingen is het van groot belang dat zij de taal beheersen en kunnen rekenen. Maar het draait niet alleen om deze vaardigheden: het draait net zo zeer om de sociale vaardigheden die jongeren in staat stellen om hun plek in de samenleving te vinden.


  • De PvdA zet zich internationaal in voor vrede en veiligheid; we komen op voor versterking van de internationale rechtsorde en de mensenrechten.


  • Veiligheid is een voorwaarde voor vrijheid. In een onveilige omgeving kunnen burgers niet leven, kinderen niet spelen en ondernemers niet werken. Of het nu gaat om geweld, vandalisme, fraude en misbruik met uitkeringen, onbeschoft gedrag tegen ambulancepersoneel: dergelijk gedrag moeten we hard bestrijden.


  • Op de woningmarkt realiseren we een langgekoesterde wens van de Partij van de Arbeid: de afbouw van de hypotheekrenteaftrek. Niet langer een subsidie op rijkdom, maar een eerlijke stimulans voor huizenbezit.
Big image

Makers

Lennart, Mees, Abel & Jasper Pot