מטאור ומטאוריט

מגישות: נעה גזית ומיכל קרבצ'ינסקי

מהו מטאוריט?

מקורם של המטאורים בחלקיקי אסטרואידים הנמצאים בין המסלולים של מאדים וצדק או בחלקיקי שביטים:
האסטרואידים המרחפים בחגורת האסטרואידים מתנגשים לעתים
זה בזה ויוצרים שברים ורסיסים קטנים. כשהשברים סוטים
ממסלולם ומגיעים אל כדור הארץ, הם חודרים לאטמוספרה
כמטאורים. המסה של מרבית המטאורים קטנה ממאית הגרם. מטאור המצליח להגיע אל פני כדור הארץ מכונה

מטאוריט.

מקרה על מטאורים

גריט בלנק, ילד בן 14, היה בדרכו לבית הספר כשראה "כדור אור" שפונה לדרכו מן השמים.

חתיכה אדומה רותחת כגודל אפונה העשויה מחומר סלעי פגעה בידו. המטאור יצר מכתש בגודל רגלו של הילד באדמה. הנער שרד, אפילו שהסיכויים הללו היו רק 1 למיליון - אבל בכל זאת עם צלקת ארוכה על ידו.

Meteor Caught On Dash Cam | Tauranga New Zealand