תעודת זהות על כוכב הלכת נפטון

נפטון

נפטון תעודת זהות:

שם:נפטון

תמונה+ שם באנגלית: Neptune

מרחק מהשמש: 4,498,252,900 ק''מ

מספר ירחים: 14 ירחים.

תאריך גילוי:23 בספטמפר 1846

מספר משפטים על הכוכב: נפטון שיך לקבוצת ענקי הגזים. האטמוספרה שלו מכילה מימן והליום. הטמפרטורה שלו מגיעה ל213 מעלות צלסיוס מתחת לאפס. הוא מקיף את השמש במשך 165 שנים. אורך היממה שלו 16 שעות ו-ו7 דקות.

כוכב נפטון