PÓŁKOLONIE Z OGRODEM INSPIRACJI

Robotyka Lego i Eksperymenty -Nowa grupa - ostatnie 6 miejsc

TURNUS : ROBOTYKA LEGO I EKSPERYMENTY NAUKOWE DODATKOWA GRUPA!!!

Odbywać się będzie w terminach:


TURNUS LEGO I EKSPERYMENTY NAUKOWE

- 25.01.2016 - 29.01.2016 Odbywać się będzie w pomieszczeniach PWSZ im. J.A Komeńskiego ul. Plac Kosciuszki /w budynku III LICEUM im Ogólnoksztalcącego w Lesznie/


Turnus dla dzieci w wieku 6-9 lat i równolegle Turnus dla dzieci w wieku 10-15 lat
To czas pełen pasji, zabawy i nauki. O tym, że Klocki Lego mogą żyć wie nie każdy. Wspólnie podczas zajęć będziemy odkrywać tworzenie różnych
postaci, stworów i maszyn - tak aby mogły ożyć!

Z kolei w tym tygodniu zamiast planszówek zamienimy się w prawdziwych inżynierów - pobawimy się elektroniką, poeksperymentujemy różne doswiadczenia naukowe!

RAMOWY PROGRAM:
8.00 - 9.00 Świetlica poranna
9.00 - 10.30 Gry i zabawy energetyzujące
10.30 - 11.00 Śniadanie

11.00 - 12.30 Rozpoczęcie zajęć, I blok. Grupa 1 - Zajęcia z robotyki,
Grupa 2 doswiadczenia naukowe
12:30 - 13.00 Czas swobodnej zabawy na powietrzu, pod okiem opiekuna

13.00 -13.30 Obiad

13.30 -15.00 Kontynuacja zajęć, zamiana grup: Grupa 1 - Doswiadczenia naukowe, Grupa 2 Zajęcia z robotyki
15.00 - 15.30 Podsumowanie dniaSniadanie dostarczamy z piekarnii Gierczak, Obiadki jemy w Pierogarni "Cela pod Różą"

Robotyka Lego z Ogrodem Inspiracji

ZAPEWNIAMY:


 • miłą atmosferę
 • małe grupy do 15 osób
 • energiczną i wykwalifikowaną kadrę
 • dwa posiłki: drugie śniadanie i cieply obiad. Napoje dostępne cały czas
 • ubezpieczenie
 • atrakcyjny program zajęć w godzinach od 09:00 - 15.30
 • darmową swietlicę od 8.00 -9.00
 • dyplom ukończenia półkolonii oraz upominek-niespodziankę.
KOSZT - 350 PLN

Rabaty: - dla uczestników Kursów Ogrodu Inspiracji obowiązuje zniżka - 50 zł - przy zapisie na 2 turnusy obowiązuje zniżka - 50 zł - Przy zapisie rodzeństwa - zniżka 50 zł - Przy zapisie dwóch osób - zniżka 50 zł - Rabaty nie sumują się

ZAPISY:


W celu zapisania się prosimy o wypełenienie formularza online. O zakwalifikowaniu się powiadomimy drogą elektroniczną. O przyjęciu na poszczególne turnusy decyduje kolejność zgłoszeń.

WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ REGULAMINU:

REGULAMIN:
 1. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wniesieniu opłaty kwalifikacyjnej w terminie 5 dni od zgloszenia, podanej w wiadomości email oraz wypełnieniu i wysłaniu przesłanych dokumentów kwalifikacyjnych.
 2. Nie dokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy półkolonii na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 3. Warunki rezerwacji:
  1. zgłoszenie przez formularz ze strony www/lub telefonicznie
  2. wpłata na konto firmy opłaty za półkolonie (z adnotacją w tytule płatności zawierającą nazwisko i imię uczestnika półkolonii oraz datę turnusu)
 4. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie pisemnego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę otrzymania jej przez organizatora.
 5. Koszty rezygnacji z półkolonii:
  1. do 7 dni przed rozpoczęciem półkolonii potrącana jest zaliczka w kwocie 150zł
  2. przy rezygnacji krótszej niż 7 dni, do rozpoczęcia półkolonii potrącane jest 200zł wpłaty.
  3. w przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
  4. w przypadku rezygnacji z półkolonii przed jej rozpoczęciem z przyczyn nie zależnych od uczestnika (np. nagła choroba) zwracana jest wpłacona kwota.
 6. Nieobecność uczestnika półkolonii na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za nie wykorzystane zajęcia.
 7. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonii powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na formularzu zgłoszenia.
 8. Rodzic zatwierdza możliwosc upowszechniania wizerunku dziecka.