המורה, אפשר שוב? מה הייתה השאלה?

בחינות בגרות תשפ"א

שלום לצוותי הוראת היסטוריה

כבכל שנה, אנו מפרסמים את שאלוני בחינות הבגרות, על פי המועדים בהם התקיימו.

עם תום תהליך בדיקת הבחינות, נוסיף כאן גם את דגמי התשובות. הדגמים מופיעים בראשי פרקים בלבד, וכמובן שתמיד תמיד ישנן תשובות נכונות נוספות שהתקבלו (לא ניתן לצפות את כל התשובות האפשריות, בוודאי כשמדובר בשאלות חשיבה מסדר גבוה). המפתח לקבלת תשובה הוא פשוט - עיגון היסטורי עובדתי.


בדגמי התשובה אנו משמיטים את ההנחיות הפנימיות לחלוקת הניקוד שכן הנחיות אלה תקפות למועד אחד בלבד ולא ניתן ללמוד מהן דבר. החלוקה הראשית של הניקוד (כמה ניתן לכל סעיף בשאלה) - ממילא מופיעה בשאלון עצמו.


אנו מודים לצוותי כתיבת הבחינות - מורים ותיקים המעורים היטב בשטח, לצוותים המסורים של מכון סאלד המלווה אותנו בתהליך כולו, ולאנשי אגף הבחינות, ודויד גל בראשם, שנענו לכל הבקשות שלנו בהיבחנות עם ספר פתוח, לעמוס וצוות מט"ח שהובילו את הבחינה עתירת המדיה, וכמובן כמובן - למרים עופר שלנו המנצחת על תהליך הבדיקה של כל הבחינות.


אנו מאחלים לכלל הצוותים בהצלחה רבה, עבודה פוריה

ורק שתהיו לנו בריאים


ד"ר אורנה כץ אתר

מפמ"ר היסטוריה

בחינת 022261, חורף תשפ"א,

בחינת 022267, עתירת מדיה, חורף תשפ"א

בחינת 022281, חורף תשפ"א - נוסח ישן לתלמידי יב', נבחני משנה ואקסטרניים

בחינת 022262, 30%, נוסח חדש, חורף תשפ"א

בחינת 022282, 30%, נוסח ישן, חורף תשפ"א

בחינת 022264, עולים חדשים, נוסח חדש, חורף תשפ"א

בחינת 022284, עולים חדשים, נוסח ישן, חורף תשפ"א

בחינת 022261, חורף נבצרים

בחינת 022262, חורף נבצרים

בחינת 022281, חורף נבצרים

בחינת 022282, חורף נבצרים

בחינת 022264, חורף נבצרים

בחינת 022284, חורף נבצרים

בחינת 022261, מועד חורף מאוחר

בחינת 022264, מועד חורף מאוחר

בחינת 022281, חורף מאוחר

בחינת 022284, מועד חורף מאוחר

בחינת 022262, מועד חורף מאוחר

בחינת 022282, מועד חורף מאוחר

בחינת 022272, מועד חורף מאוחר

בחינת 022261, מועד קיץ

בחינת 022281, נוסח ישן - קיץ אחרון

בחינת 022282, נוסח ישן, קיץ אחרון

בחינת 022262, מועד קיץ

בחינת 022272, מועד קיץ

בחינת עולים, נוסח חדש, מועד קיץ

בחינת סחלב, 022271, מועד קיץ

בחינת עולים נוסח ישן 022284, מועד קיץ

בחינת מורחב, מועד קיץ 022381

בחינת 022261, מועד קיץ נבצרים

בחינת 022262 מועד קיץ נבצרים

בחינת 022282 קיץ נבצרים, מועד אחרון

בחינת עולים, נוסח ישן, מועד קיץ נבצרים 022284

בחינת המורחב, 022381, מועד נבצרים קיץ

בחינת המורחב, 022382, מועד קיץ נבצרים