יום זהירות בדרכים

אווה לסובוי

יום זהירות בדרכים

ביום שישי היתקיים טקס זה"ב שהישתתפו כיתות ה-ו.

ביום זה"ב כול ילדי בית הספר הישתתפו בפעילות זה"ב.

לדוגמא: כל ילד שרצה, הביא עוגה שקשורה לזה"ב.

מי, מה ,מתי ,מדוע, מקום.