הקהילה היהודית שחיה בצרפת במאה ה19

נופר חתם ונופית אנקרי