PGO

Competenties van een basisschoolcoach.

Probleemstelling

Basisschool Klinkers

Al vele jaren zijn wij, ik en mijn team, partner van Fontys Hogeschool Kind en Educatie (FHKE). Vanuit deze opleiding ontvangt BS K. studenten voor uitvoering van de stage.

Komend schooljaar wordt BS K. Kernschool (opleidingsschool). Hierdoor ontstaat er meer samenwerking tussen de opleiding en de praktijk. De algemeen praktijk begeleider (APB) zal zich gaan professionaliseren tot basisschoolcoach gericht op de begeleiding van studenten. Ik vraag me af welke competenties in dit proces belangrijk zijn om de studenten op de juiste manier te kunnen begeleiden/coachen en verder te helpen in hun ontwikkeling.

Hoofdvraag

Welke coaching vaardigheden dien ik als basisschoolcoach te bezitten om studenten van FHKE

op een kernschool te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling tot leerkracht en welke middelen

worden daarbij ingezet?

Deelvragen

  • Hoe ziet het competentieprofiel van een basisschoolcoach eruit?
  • Welke middelen en theorieën zijn effectief in het begeleiden van studenten?
  • Hoe kan oplossingsgerichte gespreksvoering positief bijdragen aan de ontwikkeling van studenten?

Big image

Persoonlijke motivatie

Tot op heden (juni 2014) coördineer ik als APB het aantal stageplaatsen, verzorg ik presentaties als voorlichting/voorbereiding op een stage en ben ik de contactpersoon tussen mentor-student en FHKE. Dit was voornamelijk een coördinerende rol. Voor mijn professionele ontwikkeling vind ik het goed om me te scholen tot basisschoolcoach. Het goede zit in het ontwikkelen van coaching vaardigheden waarover ik nu nog niet beschik. De focus op mijn klas wil ik gaan verplaatsen naar de focus op mijn schoolorganisatie. De ontwikkeling tot basisschoolcoach voelt voor mij als een logische stap in mijn professionele ontwikkeling. Het coördineren van

studenten en stageplaatsen gaat me goed af. Ik zoek nu de verdieping in het intensiever gaan begeleiden van de student. Ik wil een intensievere samenwerking tussen mij en de student en de overige partijen; de praktijkschool, FHKE, studenten en mentoren. Korte lijntje, focus op de ontwikkeling van de student en een open communicatie.