הלכות חנוכה

סוגי שמנים

גמרא שבת, כא

" אמר רב: פתילות ושמנים שאמרו חכמים אין מדליקים בהם בשבת מדליקים בהם בחנוכה בין בחול בין בשבת מאי טעמא סבר: כבתה אין זקוק לה (אם כבו הנרות אין צורך להדליקם שוב) ואסור להשתמש לאורה."

קיצור שולחן ערוך

"כל השמנים והפתילות כשרים לנר חנוכה, ואע"פ שאין השמנים נמשכים אחר הפתילה ואין האור נתלה יפה באותם הפתילות.

רמ"א : מצווה מן המובחר בשמן זית זך שאורן זך ונקי.

ויש נוהגים להדליק בנר של שעוה, כי אורן צלול כמו שמן.

נר שעווה

נרות שעווה בהם נוהגים להדליק נרות חנוכה.

מרן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל .

בהדלקת נרות חנוכה, בשמן זית זך.