מגילת רות - משימות

עדי ארונוביץ '

משימה 1 - נהלו דיאלוג מפותח בין נעמי לכלותיה :

נעמי : לכו למשפחתכן מכיוון שאני לא יוכל לשמור עליכן מפני שאני זקנה ואין לי ילדים ואני גם לא יוכל ללדת עוד ושם ידאגו לכן ויטפלו בכן ותוכלו להתחתן ואם תישארו איתי לא תוכלו להתחתן כי אני יהודייה ואתם לא .

ערפה הלכה אך רות לא הסכימה לעזוב את נעמי

רות : אל תכריחי אותי לעזוב אותך , כי לכל מקום שתלכי אני ילך , בכל מקום שתשני אני ישן , באלוהים שתאמיני אני יאמין , שתמותי אני ימות , איפה שתקברי אני יקבר

רק המוות יפריד ביננו !!!


נעמי לא התווכחה אתה והם נשארו ביחד

משימה 2 - נסו לחשוב / לצייר / לאייר / מחשבות / קומיקס מהלך חזרתן לבית לכם

לדעתי רות ונעמי חזרו בכך שרכבו על חמור , הם היו מאוד רעבות ולא היה להן מה לאכול הם חיפשו בכל מקום ואכלו כמעט כל מה שראו כי מי שרעב יעשה הכל כדי למצוא אוכל , הם עברו דרך ארוכה שהמשיכה כמה שבועות , אך בסוף הגיעו לבית לחם וכולם קיבלו אותם יפה מאוד אך לא היו בטוחים שזה הן .

משימה 3 - רות נשארת עם נעמי , הוכיחו לפי הפרק , צטטו !

" ותאמר רות : אל תפגעי - בי לעזבך , לשוב מאחריך , כי אל אשר תלכי אלך , ובאשר תליני אלין , עמך עמי , ואלוהיך אלוהי . באשר תמותי אמות , ושם אקבר . כה יעשה ה ' לי וכה יוסיף , כי המוות יפריד ביננו . "

נעמי הבינה שרות ממש רוצה להישאר איתה ולדאוג לה אז ה חליטה שהיא מסכימה ושאם היא רוצה שתישאר .

" ותרא כי מתאמצת היא ללכת אתה , ותחדל לדבר אליה . ותלכנה שתיהם עד בואנה בית לחם . "

משימה 4 - כיצד מתקבלות השניים בבית לחם ? צטטו !

הייתה מהומה גדולה מפני שלא כולם היו בטוחים שזאת נעמי כולם שאלו : זאת נעמי ? זאת נעמי ?

היא אמרה להם לא לקרוא לה נעמי יותר אלה מרא כי חזרה משדי מואב שהיא הייתה עשירה אבל עכשיו אין לה כבר כלום .

" ותהם כל העיר עליהן , ותאמרנה הזאת נעמי ? ותאמר אליהן : אל תקראנה לי נעמי , קראתן לי מרא , כי המר שדי לי מאוד , . אני מלאה הלכתי וריקם "