WEB ABC

Typografie en kleuren op een beeldscherm

Typografie

Typografie is de kunst van het vormgeven, zetten en drukken van tekst, zowel voor functionele als esthetische doeleinden. Daarbij speelt de opmaak van tekstblokken, de bladspiegel als ook de keuze van lettertypen, vette en cursieve varianten, witruimte en interpunctie een belangrijke rol.


Typografie houdt zich bezig met tekstuele vormgeving, en wordt in de meeste gevallen toegepast om het doel en de inhoud van een tekst te ondersteunen. Een tekst moet bijvoorbeeld leesbaar zijn. Daarom worden teksten in boeken en kranten vaak uit een lettertype met schreef gezet, maar op het beeldscherm juist vaak met een schreefloos lettertype zoals Arial of Tahoma opgemaakt.

Voor een reclame- of waarschuwingsbord is het van belang dat woorden opvallen door ze met felle kleuren te accentueren. In een lange tekst wordt gebruikgemaakt van vetgedrukte woorden om de aandacht te trekken.


Typografie houdt ook de indeling van een pagina in, zoals regellengte, interlinie (het wit tussen twee regels), de regelafstand, spatiebreedte, het gebruik van initialen, het gebruik van kapitalen (hoofdletters), leestekens en de verhoudingen tussen de marges rond het tekstblok.


Kortom, met typografie kun je de inhoud van een tekst ondersteunen en een tekst overzichtelijker maken. Dit kun je doen door de letterstijl aan te passen, lettertype, grootte, kleur, cursief of vetgedrukt en dit kun je doen door de indeling van een pagina, alinea's, regelafstand en leestekens.

Schreef en Schreefloos

Schreefloos is de naam voor een lettertype zonder schreven, dus zonder de dunne dwarsstreepjes aan het uiteinde van de verticale en horizontale balken. Een ander kenmerk van schreefloze letters is de dikte van de letter: die is overal ongeveer gelijk, terwijl de (meeste) schreefletters in hun oplopende en dalende bochten geleidelijk van dun naar dikker en weer naar dun verlopen. Er bestaan ook schreefletters met een gelijkmatige dikte, deze heten egyptiennes. Voorbeelden zijn Courier en andere schrijfmachineletters.

RGB-kleursysteem

Het RGB-kleursysteem is een kleurcodering, een manier om een kleur uit te drukken met behulp van een combinatie van de drie primaire kleuren Rood-Groen-Blauw. De hoeveelheid van elke primaire kleur die benodigd is om de mengkleur te verkrijgen, wordt uitgedrukt in een getal dat meestal uit 8 bits bestaat en kan variëren tussen 0 en 255. Voor HTML-toepassingen (Internet) wordt hiervoor veelal het hexadecimale stelsel gebruikt, waarbij de hoeveelheid van elke primaire kleur kan variëren tussen 00 en FF.