הזיקה של עם ישראל לארץ ישראל

טל יחנס ה'3 נווה מנחם

בת שישים מילים: דידי מנוסי לחן: קובי אושרת

Big image
Big image

פסוק מקראי -

"אמר הקדוש ברוך הוא למשה: הארץ חביבה עלי וישראל חביבים עלי - אכניס את ישראל שהם חביבים עלי לארץ שחביבה עלי.(במ"ר כג)".
Big image