פרסומות או לא להיות-אמצעים רטוריים

א

אמצעי רטורי הוא כל שימוש שעושה המוען בשפה על מנת לשכנע את הנמען, להשפיע עליו ולמשוך את תשומת ליבו.

אל על גאה להציג את מטוסי העתיד, אל על | מקאן אריקסון
Big image

אין כמו במבה

אין כמו במבה של אסם