השתלמות למורי מחשבת ישראל - מרכז

אימון לאמונה

ההשתלמות תתקיים אי"ה ביום ב' כ"ג אדר ב' תשע"ד


באולם הכינוסים של אולפנת בנ"ע השומרון אלקנה