G-20

Busca l'estabilitat financera internacional

Creació

Va ser establert formalment durant la reunió dels ministres de finances de G-7 (1999).

La reunió inaugural es va realitzar els 15 i 16 de desembre del mateix any (Berlín).

Es va crear com a un fòrum per la cooperació i consulta de temes relacionats amb el sistema financer internacional.

Finalitat

Estudia, revisa i promou la discussió entre els estats industrialitzats i emergents sobre temes polítics relacionats amb l'estabilitzat financera internacional. Així, el G-20 contribueix a l'enfortiment de l'arquitectura financera internacional, proporcionant diverses oportunitats per al diàleg sobre polítiques nacionals, cooperació internacional i institucions financeres internacionals, a més, el G-20 ajuda a donar suport al creixement i el desenvolupament financer de tot el món.

Països membres

- Set països membres del G-7 (Itàlia, França, GB, Alemanya, Canadà, EEUU i Japó.
- Rússia (G-8)
- 11 països emergents (Argentina, Austràlia, Xina, Brasil, Índia, Indonèsia, Corea del Sur, Mèxic, Aràbia Saudita, Àfrica del Sud i Turquia).
- Espanya i Holanda són països convidats
- La UE com a bloc

Organismes Membres

- FMI

- Banc Central Europeu

- Banc Mundilal

Big image

Funcionament

El G-20 funciona per mitjà de trobades anuals a nivell de ministres de finances i governadors dels Bancs Centrals.

Els països membres exerceixen la presidència anual en forma rotativa.

Les trobades es realitzen en el país que presideix el grup.

Què suposa?

El G-20 abarca:

- 90% del PIB mundial

- 80% del comerç mundial

- 2/3 de la població mundial

G-20 | El grupo de los 20