80 שנים לשכונת התקווה

סטודיו יהורם לווינשטיין

נסיון

'קר'קר'קר'קרק'ר
דון לני גבאי ואלין לוי מלמדות משחק: "צריך להיות נוקשה"