Examen IO

Sofie Vriens, 5STWb

Waar ben ik goed in?

In groep werken

Ik ben goed in in groep werken omdat ik me makkelijk kan aanpassen maar ook mijn eigen inbreng kan hebben als ik vind dat iets beter op een andere manier kan gebeuren. Als er problemen zijn doe ik mijn best om dit zo snel mogelijk op te lossen en tot een akkoord te komen.


Voorbeelden

- Tijdens dorpsrestaurant kreeg ik de opdracht om samen met Sander het voor- en nawoord te maken. Dit verliep wel vrij vlot maar soms verschilden onze meningen. Toch kwamen we snel tot een overeenkomst over hoe we de zinnen opstelden.

- Ook binnen de IO Science for kids verliep de samenwerking met mijn groepsleden vlot. We zaten samen om tot een creatieve voormiddag te zorgen met veel plezier!

Waar ben ik in gegroeid?

Informatie verwerken

Hierin ben ik gegroeid omdat ik meer moeite doe voor deze deelcompetentie. Uit de voorgaande jaren heb ik geleerd dat je zeer volledig moet zijn in je antwoorden en waarnemingen. Het is dus ook belangrijk dat je hier je voeten niet aan veegt.


Voorbeelden

- Tijdens het enten van een voedingsbodem binnen de IO 'Hygiëne' moesten er veel waarnemingen genoteerd worden. Ik heb rekening gehouden met de volledigheid van mijn antwoorden en zo bracht ik deze opdracht tot een goed einde.

- Bij het maken van een enquête over vrijetijdsbesteding in de vakantie. Er waren natuurlijk verschillende resultaten die verwerkt moesten worden. Ik deed goed mijn best en slaagde erin hier goede punten op te scoren.

Waar ben ik minder goed in?